Jobba inom vård och omsorg i coronatider

Är du intresserad av att jobba inom vård och omsorg? Just nu kan du göra en värdefull insats. Vi  behöver dig mer än någonsin i våra verksamheter.

Ansök om extrajobb eller sommarjobb via ansökningssidan

Med anledning av coronaviruset ser vardagen just nu annorlunda ut hos oss. För att du ska känna dig trygg med att söka jobb hos oss vill vi berätta för dig hur vi jobbar med att minska risken för smittspridning av covid-19:

  • Vi följer alltid basala hygienrutiner och klädregler.
  • Vi följer och uppdaterar oss hela tiden utifrån Regions Östergötlands riktlinjer och rutiner som hjälper oss att arbeta tryggt och säkert.
  • Vi har ansvariga sjuksköterskor kopplade till alla våra verksamheter och kontakt med läkare från Region Östergötland. De gör bedömningar och fattar beslut om provtagning behövs vid misstankar om att en brukare eller patient är smittad av coronaviruset.
  • Vi använder skyddsutrustning direkt från det att en brukare eller patient bedömts som misstänkt smittad. De medarbetare som behöver skyddsutrustning kan känna sig trygga med att det finns tillgängligt, och att de får hjälp så att de använder den på rätt sätt.
Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Bemanningsenheten äldreomsorg

Lindövägen 5 A
601 81 Norrköping

Bemanningsenheten verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Lindövägen 5 A
601 81 Norrköping