Samhällsbyggnad

Vi bygger dagens och framtidens Norrköping, vill du vara med?

När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Norrköping har du en viktig roll i en större helhet. Vi sätter ramarna för Norrköping att växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi har ansvar från idé till verklighet, och ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer.

Som samhällsbyggare planerar, utvecklar och bygger du ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Norrköping.

Just nu står vår stad inför en omfattande stadsomvandling. Nya stadsdelar växer fram, Ostlänken kommer till staden och ny centralstation ska byggas liksom Inre hamnen – det största stadsutvecklingsprojektet i vår stads historia.

Med djärvhet, kreativitet och respekt för stadens själ skapar vi ett färgstarkt Norrköping med plats för liv, arbete och drömmar. Ett Norrköping som står självsäkert förankrad i sin historia med blicken stadigt riktad mot framtiden.

Visst vill du vara med?

"Jag har uppmuntrats att utvecklas åt det håll jag har velat. Norrköping är en modig kommun, det tilltalar mig att man vågar satsa på utmanande projekt", säger Julia Stenström Karlsson.

Julia Stenström Karlsson är projektledare inom stadsutveckling, möt henne och kollegan Daniel Hildén i en intervju om att jobba på Norrköpings kommun.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping