Vaccination covid-19

Just nu söker många information om vaccination mot covid-19. På den här sidan finns några frågor och svar som uppdateras löpande. Mer information finns hos 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten.

Frågor och svar

Vem kommer att erbjudas vaccin?

Alla som är 18 år och äldre kommer att erbjudas vaccin mot covid-19. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

Läs mer på 1177.se

Vem bekostar min vaccination?

Staten betalar för vaccin och vaccination. Det är gratis för dig att vaccinera dig mot covid-19.

Kan jag boka tid för vaccinering redan nu?

Region Östergötland informerar när och hur du kan boka tid för vaccinering mot covid-19.

Läs mer på 1177.se

Brevutskick om vaccination mot covid -19 till personer som har hemtjänst eller hemsjukvård (2021-01-12)

När startar vaccineringen?

Vaccineringen i Norrköping startade söndagen den 27 december 2020.

Den fortsatta vaccineringen kommer att ske löpande under det första halvåret av 2021 i den takt som vaccinet levereras. Region Östergötland har det övergripande ansvaret för vaccinationerna i länet.

Läs mer på 1177.se

Hur kommer prioriteringsordningen att gå till?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Region Östergötland följer den prioriteringsordningen.

Läs mer på 1177.se

Jag är anhörig till en person som bor på ett äldreboende, kan jag få information om hur vaccineringen går till där??

Alla som bor på ett äldreboende erbjuds vaccination mot covid-19. I samband med erbjudandet får din närstående information från ansvarig sjuksköterska eller enhetschefen på boendet.

På de kommunala boendena är det kommunens legitimerade sjuksköterskor som utför vaccinationen. Läkare finns också på plats vid vaccinationstillfället.

Mer information om vaccination mot covid-19

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Om du har frågor eller känner oro och behöver prata med någon

Anhörig- och kunskapscenter

Kommunens kontaktcenter

1177 Vårdguiden

Jag har svårt att hitta svar på det jag undrar över

Region Östergötland och Folkhälsomyndigheten uppdaterar informationen om vaccination mot covid-19 löpande. Håll dig uppdaterad på deras webbplatser.

Vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Vaccinationerna är ännu i ett tidigt skede. Hanteringen har gått väldigt snabbt och man har behövt fokusera på de stora övergripande frågorna som hantering av vaccinet, bemanning med mera. Därför finns ännu inte alla svar på plats vad gäller frågor som är mer specifika.

Norrköpings kommun följer Region Östergötlands direktiv och uppdaterar löpande med mer information när den finns tillgänglig.

Jag är legitimerad sjuksköterska, kan jag hjälpa till på något sätt i arbetet med vaccineringen mot covid-19?

Kommunen söker legitimerade sjuksköterskor som vill bidra till arbetet med att vaccinera mot covid-19.

Läs mer och gör en intresseanmälan

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping