Information för dig inom näringslivet

Som en följd av coronavirusets smittspridning befinner sig företag i Norrköpings näringsliv i en svår situation. Minskad köpkraft leder till ekonomiska förluster, och det finns ett behov av vägledning och samverkan.

Här hittar du information för dig som är verksam i Norrköping.

Stödåtgärder för näringslivet

Här finner du stödåtgärder för näringslivet sammanfattatPDF (pdf, 98.5 kB)

Näringslivsavdelningens telefonlinje för frågor rörande covid-19 är öppen vardagar kl 8-17. Du når linjen på 011- 15 15 53.

Här finns information om den nya pandemilagen

Här finns information kring de skärpta råden, beslutade 29/10.

Här finns information om de senaste råden som träder i kraft 14/12

Här finns information om kompletterande åtgärder sammanfattat

Här hittar du information om kampanjen #stöttanorrköping

Här kan du läsa om stöd för enskilda näringsidkare

Här hittar du samlad information från regeringen

Här hittar du information från Länsstyrelsen Östergötland

Här hittar du information om upplåtelse av allmän platsmark och hur du ansöker hos Polisen

Företagsjouren

Om ett företag hamnar i akut kris kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur krisen för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren är en neutral samtalspartner för företag i svårigheter.

För dig inom restaurangbranschen

Folkhälsomyndighetens regler innebär att restauranger, barer, kaféer behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

Här hittar du mer information för dig inom restaurangbranschen

Arbeta hemifrån

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet.

Frågor och svar

Minska covid-19-spridningen

Det är också viktigt att vi håller avstånd till varandra på i butiker och i köpcentrum. Markera gärna avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

Sammankomster och evenemang

Måndagen den 16 november meddelade regeringen i samråd med Folkhälsomyndigheten, att max åtta personer kommer att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 24 november. Norrköpings kommun kommer att uppdatera informationen om vad detta innebär för våra verksamheter. Dessa restriktioner gäller fortsatt tills vidare information kommer.

Med allmän sammankomst avses:

  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • sammankomster som hålls för religionsutövning
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Mer information finns på Länstyrelsens hemsida

Karensdag

Regeringen har meddelat att även karensdagen slopas. Det innebär att staten kommer att betala ut sjukpenning under den första dagen av sjukfallet. Syftet är att minska smittspridningen och därmed belastningen på vården.

Nu har Regeringen också gett mer information om hanteringen av det tillfälligt slopade karensavdraget. Det som gäller är att arbetsgivaren ska fortsätta dra karensavdraget som vanligt. Det blir sedan den enskilde medarbetaren som kan söka ersättning i efterhand från Försäkringskassan för avdraget. .

Vad kan du och ditt företag tänka på i rådande situation?

Är du frisk och inte upplever några symtom kan du gå till ditt jobb eller sysselsättning. Om du har symtom ska du stanna hemma.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Vad du kan tänka på gällande resor och möten

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Den som är frisk kan gå till sitt jobb.

Är din verksamhet beroende av transporter och logistik?
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping