Information för dig inom näringslivet

Som en följd av coronavirusets smittspridning befinner sig företag i Norrköpings näringsliv i en svår situation. Minskad köpkraft leder till ekonomiska förluster, och det finns ett behov av vägledning och samverkan. Näringslivsavdelningen har en jourlinje dit företag med frågor kan vända sig. Syftet är att guida, och kartlägga vilka akuta behov som nu uppstår för näringslivet.

Stödåtgärder för näringslivet

Norrköpings kommuns stödåtgärder till näringslivet.

Här finns information om stödpaketet.

Här finns information om kompletterande åtgärder

Här hittar du information om kampanjen #stöttanorrköping

Företagsjouren

Om ett företag hamnar i akut kris kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur krisen för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren är en neutral samtalspartner för företag i svårigheter.

Arbeta hemifrån

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar för privata vård- och omsorgsutförare

Minska covid-19-spridningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

Sammankomster och evenemang
  • Förbud mot sammankomster på max 50 personer
  • Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen 27 mars.

Många företag har infört egna restriktioner vilket betyder att mindre evenemang också kan få många avbokningar. Även om du planerar att genomföra evenemang som inte är så omfattande kan det vara bra att fundera kring andra aktörers möjlighet att medverka.

Mer information finns på Polisens hemsida.

Karensdag

Regeringen har meddelat att även karensdagen slopas. Det innebär att staten kommer att betala ut sjukpenning under den första dagen av sjukfallet. Syftet är att minska smittspridningen och därmed belastningen på vården.

Nu har Regeringen också gett mer information om hanteringen av det tillfälligt slopade karensavdraget. Det som gäller är att arbetsgivaren ska fortsätta dra karensavdraget som vanligt. Det blir sedan den enskilde medarbetaren som kan söka ersättning i efterhand från Försäkringskassan för avdraget. Perioden detta gäller är från den 11 mars till den 11 maj 2020.

Vad kan du och ditt företag tänka på i rådande situation?

Är du frisk och inte upplever några symtom kan du gå till ditt jobb eller sysselsättning. Om du har symtom ska du stanna hemma.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Vad du kan tänka på gällande resor och möten

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Den som är frisk kan gå till sitt jobb.

Har du eller en medarbetare en resa inplanerad?

Här kan du läsa Swedavias information kring viruset

Är din verksamhet beroende av transporter och logistik?
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping