Information för dig inom föreningslivet

Det nya coronaviruset påverkar föreningslivet. Det är bland annat inställda arrangemang, förlorade intäkter och minskad aktivitet. För att stötta föreningslivet har kultur- och fritidsnämnden tagit fram en riktlinje. Kultur-och fritidskontoret följer utvecklingen och har här sammanställt de vanligaste frågorna.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en riktlinje som syftar till att visa på de åtgärder och beslut som vidtagits och det förhållningssätt kontoret utgår från i hanteringen av stödåtgärder för föreningslivet.

Här hittar du riktlinjen.PDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakta din handläggare på kultur- och fritidskontoret om du vill diskutera din förenings specifika situation eller mejla kultur.fritid@norrkoping.se. Du kan också ringa kontaktcenter på 011- 15 00 00.

Frågor och svar

Har kultur- och fritidskontoret några särskilda rekommendationer till föreningslivet?

Kultur- och fritidskontoret följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi vill uppmana er som förening att göra detsamma.

Den 29 oktober skärpte Folkhälsomyndigheten de allmänna råden för Östergötland, Stockholm och Västra Götaland.

Elitidrott är undantagen de nya skärpta råden. Kultur- och fritidskontoret får många frågor om vad som räknas som elit. Vi hänvisar till respektive specialidrottsförbund.

Läs mer här: Folkhälsomyndighetens webbsida

Ta gärna kontakt med era riksorganisationer för att se om de har tagit fram särskilda riktlinjer för just er verksamhet. Riksidrottsförbundet, RF, har tagit fram vanliga frågor och svar.

Riksidrottsförbundets vanliga frågor och svar

Hur kan vi stötta barn och unga?

Vi vill gärna be er att hålla kontakt med alla barn och ungdomar som ni har engagerade i er förening även om ni inte har någon verksamhet just nu. Det är viktigt att alla barn och unga känner att de har vuxenstöd som tar dem och deras eventuella oro på allvar.

Vi har fått bidrag för ett arrangemang som vi nu behövt ställa in. Kommer vi bli återbetalningsskyldiga?

Vi kan i nuläget inte ge några generella svar. Vi råder dig att ta kontakt med din handläggare på kultur- och fritidskontoret för att diskutera den aktuella situationen.

Kan vi fortsätta söka bidrag som planerat?

Ja, i dagsläget hanterar vi ansökningar som vanligt.

Kan vi få kompensation för förlorade intäkter?

Tyvärr kan vi inte svara på detta just nu, vi har inte fått några direktiv om detta.

Våra stadgar säger att föreningsmötet ska genomföras senast ett visst datum. Hur gör vi nu?

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda sammankomster med mer än 50 personer. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningsstadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt. Om ni inte är så många och kan genomföra årsmötet på ett säkert sätt så kan ni fortsatt göra det, annars rekommenderar vi att ni skjuter fram det. Det viktiga är att ni informerar era medlemmar om ert beslut.

Kan vi som förening hjälpa till på något sätt nu?
  1. Det är många initiativ som tas just nu för att hjälpa framförallt våra äldre. Norrköpings kommun håller på att organisera dessa frivilligkrafter.
  2.  
  3. I tider som dessa tror vi att behovet av gemenskap, att röra på sig och att ta del av kultur är minst lika viktigt som annars. Vi behöver bara vara lite extra kreativa. Var gärna ute i naturen om du har möjlighet och använd föreningens digitala plattformar för att sprida kunskap och glädje. Många kulturaktörer och idrottsaktörer delar nu mycket i sina digitala kanaler för att vi alla ska må så bra som möjligt under denna tid.

  4. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen. Ta hand om dig!
Vilka regler gäller nu för avbokning av idrottshall?

Utifrån rådande omständigheter har kultur- och fritidskontoret beslutat att upphäva regler kring avbokning av anläggningar.

Avbokningar görs kostnadsfritt i bokningsportalen minst en dag före bokad tid. Hyresgästen ansvarar själv för att avboka de tider som inte används för att slippa fakturering för outnyttjade tillfällen. Avbokning kan inte göras i efterhand.

Denna bokningsregel gäller fram till den 31 mars 2021.

Vid frågor, kontakta vänligen: bokning.fritid@norrkoping.se

Vi kan just nu inte betala våra hyresfakturor, hur gör vi?

Föreningar som har ekonomiska utmaningar utifrån nuvarande situation kan vända sig till kultur- och fritidskontoret för en dialog om förlängning av betalningstid för hyresfakturor.

Kontakt bör tas före fakturor förfaller för betalning via kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping