Hjälp vid frågor kring nya coronaviruset

Här hittar du information om flera verksamheter inom Norrköpings kommun som kan hjälpa dig om du har funderingar eller oro med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi har samlat bra länkar till några av de organisationer eller webbplatser där du kan få stöd.

1177 Vårdguiden

1177 är en sjukvårdsrådgivning som svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Du når dit via telefonnummer 1177.

Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.
1177.se - Råd om vård från Sveriges landsting

Hjälp med att handla mat eller hämta ut medicin på apoteket

Om du inte har anhöriga eller grannar som kan hjälpa dig kan du få hjälp genom Norrköpings kommun, Svenska kyrkan och Frivilligcentralen.

Är du i riskgrupp och behöver hjälp med inköp?
Kontakta kommunens Kontaktcenter
Telefonnummer: 011-15 00 00

Om du är orolig för ett barn

Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialkontoret. Det kan du göra på dagtid via kontaktcenter på telefon: 011-15 00 00 eller via en e-tjänst.

Du har som privatperson rätt att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tänk då på att inte uppge några uppgifter som kan leda informationen till dig såsom namn, adress, telefonnummer eller mejladress.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialkontoret, utan att namnge familjen.

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polis (112), socialkontor eller socialjour (utanför kontorstid). Polisen måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.

Råd och stödtelefon - Röda korset

Vår stödtelefon är till för allmänheten. Här får du som ringer in möjlighet att dela tankar och oro inför den situation som Sverige och världen befinner sig i med coronautbrottet.

Du kan få stöd och råd i hur du kan hantera situationen. Under samtalet försöker vi bidra till lugn, trygghet, samhörighet, tillit och hopp. Vi kan också hänvisa till samhällsservice och säker information om pandemin.

Telefonnummer: 0771-900 800

Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00 Alla samtal är anonyma.

Psykisk hälsa i kristid för olika åldersgrupper

Barn 0-12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Råd och stöd för barn och föräldrar

Ungdomar 12-25 år

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Råd och stöd för ungdomar och föräldrar

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Här finns råd och länkar anpassade för vuxna.

Råd och stöd för vuxna i arbetsför ålder

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker för närvarande, liksom deras jämnåriga släktingar och vänner. Ofta saknas den gemenskap som en arbetsplats kan ge, och under rådande omständigheter finns det stora begränsningar för det sociala umgänget. Äldre löper större risk att bli isolerade. Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga.

Råd och stöd för äldre

För dig som barn eller ungdom

Elevhälsan inom skolan

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.

Om corona för dig som är ung

Det kan finnas många frågor som handlar om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här har vi samlat några av frågorna som du kanske har.

Information till dig som ung

Socialkontorets insatser

Alla som bor i Norrköping kan vända sig till Norrköpings kommuns socialkontor för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om frågor som rör barn och ungdomar, vuxna eller familjer. Det kan också handla om problem med missbruk eller annat beroende.

Socialkontorets mottagning kan ge information om alla olika insatser och hur man går till väga för att ta kontakt. Det är hit du vänder dig för en första kontakt med socialkontoret. Mottagningen når du via kontaktcenter.

  Barnhälsan

  Barnhälsan vänder sig till barn upp till 12 år och deras familjer. Här arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor. Alla på Barnhälsan arbetar under tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria.

  Ungdomshälsan

  Till ungdomshälsan kan du gå om du vill ha någon att prata med. Här kan du bland annat få hjälp gällande relationer, stress, ångest, alkohol och droger, sex, sexuella övergrepp, graviditet, HBT-frågor, och preventivmedel. Samtalsbehandlarna på Ungdomshälsan tar emot ungdomar till och med 21 år. Den medicinska personalen träffar ungdomar till och med 25 år. 

  UMO.se - ungdomsmottagning på nätet

  UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
  UMO - ungdomsmottagning på nätet

  Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

  BUP tar emot barn och ungdomar upp till 18 år med olika psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.
  Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

  Stöd vid funktionsnedsättning

  Norrköpings kommun erbjuder många olika sorters stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer.

  För dig som är utsatt för eller upplever våld i nära relation

  Frideborg behandling

  Våld i nära relation kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och/eller ekonomiskt våld. Det finns stöd att få för dig som utsätts för våld, för dig som utövar våld och för barn och ungdomar i en familj där någon utövar våld.

  Våld i nära relation

  Misstänker du att någon i din närhet är utsatt för våld i nära relation?

  Våld i nära relation kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och/eller ekonomiskt våld. Det finns stöd att få för dig som utsätts för våld, för dig som utövar våld och för barn och ungdomar i en familj där någon utövar våld.

  Våld i nära relationPDF (pdf, 675.5 kB)

  Våld i nära relation, somaliskaPDF (pdf, 447.1 kB)

  Våld i nära relation, arabiskaPDF (pdf, 159.4 kB)

  Hjälp för dig som är äldre

  Äldrelinjen hos MIND

  Tänk på ditt psykiska välbefinnande när omvärlden är i gungning. Det är naturligt att känna oro inför det som är okänt, och just nu omges vi av ett stort informationsflöde som kan vara svårt att hantera och sålla i. Här är 10 tips för dig som är orolig.

  Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring Äldrelinjen på telefonnummer: 020-22 22 33, vardagar mellan 10-15, för att prata med en av våra volontärer.

  Tio tips för att hantera din oro

  Goda grannar med Hyresgästföreningen

  Hyresgästföreningen har startat ett initiativ som kallas Goda grannar där man kan anmäla sig som volontär eller om man är i behov av hjälp. Allting bygger på frivilliga ideella insatser där vi står för matchningen av volontärer och de i behov av hjälp. 

  Volontärnätverket Goda grannar

  Kontakt
  Norrköpings kommun

  Rådhuset
  Drottninggatan 7
  601 81 Norrköping