Har du barn i Norrköpings förskola eller skola?

Frågor och svar kopplat till symtom och sjukdom

Vad gäller om barn och elever är sjuka?

Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan, skolan eller arbetet om de är sjuka. Det gäller oavsett sjukdom.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Håll barnen hemma om de är sjuka. Barn och elever som är sjuka ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två symtomfria dagar. Hosta ska vara helt borta innan barnet eller eleven går tillbaka till förskolan eller skolan.

När ska barn och elever vara hemma från förskolan eller skolan eller gå hem?

När barn/elever har förkylningssymtom som till exempel snuva, hosta eller feber ska de vara hemma från förskolan eller skolan. Det är inte allmänhälsotillståndet som avgör utan förkylningssymtomen, därför ska barnen vara hemma även om de i övrigt är pigga.

Vårdnadshavare har fått instruktion att hålla barnen hemma om de är sjuka. Det är viktigt att inte smitta andra. Det innebär att vi måste be vårdnadshavare att hämta sina barn om barnen har sjukdomssymtom.

Vad är milda symtom?

Milda symtom är förkylning, snuva, hosta eller feber.

Om barn, elever eller medarbetare träffat anhöriga som har symtom, kan de gå till förskolan, skolan, jobbet?

Om de är friska kan de gå till förskolan, skolan, jobbet. Om de har symtom ska de stanna hemma tills de blir friska och ytterligare två symtomfria dagar.

Vad gäller kring hämtning och lämning av barn när vårdnadshavare har milda symtom och barnet är friskt?

Hämtning och lämning ska ske utanför huset.

Vad gäller för barn och elever som känner av pollenallergi?

Om du som vårdnadshavare känner igen symtomen på ditt barns allergi så kan barnet gå till förskolan eller skolan.

Om personalen i förskolan eller skola bedömer att symtomen på barnen eller eleverna förändras kontaktas vårdnadshavare för att hämta hem sitt barn. Förändrade symtom kan vara att snuvan ändrar karaktär, allmäntillståndet försämras eller att barnet får feber och hosta.

Frågor och svar om närvaro

Kan jag hålla mitt barn hemma på grund av oro för smitta?

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller.

Vårdnadshavare som har barn i särskola eller träningsskola kan välja att hålla sitt barn hemma om man känner oro för barnets hälsa. Det registreras som giltig frånvaro och det behövs inget läkarintyg för det.

Får vårdnadshavare ta ut vård av barn vid oro för coronasmitta?

Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta. Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat.

Försäkringskassans information om Coronaviruset

Vad gäller kring närvaro om jag har barn som är infektionskänsligt/nedsatt immunförsvar?

Elever som har dokumenterad infektionskänslighet eller nedsatt immunförsvar får inte ogiltig frånvaro om vårdnadshavare vill hålla sitt barn hemma med skolarbete på distans. För att få ersättning från Försäkringskassan måste man ha ett giltigt sjukintyg.

Frågor och svar om möten och resor

Ska resor och internationella samarbeten för elever ställas in?

Alla planerade skolresor utrikes för elever eller personal ställs in eller flyttas framåt. Planerade resor utomlands behöver avbokas i samråd med aktuell enhet.

Hur ska vi tänka kring privata resor under exempelvis påsklovet?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. 

Folkhälsomyndighetens information

Vad gäller kring PRAO?

All prao är inställd fram till vecka 17. Vi återkommer om vad som ska gälla för den inbokad praon från vecka 18 fram till sommaren.

Övergripande frågor och svar

Vilka förändringar görs inom skolan just nu?

När vardagen förändras på det sätt som vi har sett de senaste veckorna behöver också vissa förändringar göras i våra skolor, ibland med kort varsel. Förändringarna kan se olika ut på beroende på skola och årskurs.

Följande punkter är alla viktiga i våra beslut om åtgärder och förändringar:

 • God måluppfyllelse för varje elev med hjälp av framgångsrik ämnesundervisning och hög närvaro
 • Hållbar arbetsmiljö och arbetssituation för våra medarbetare över tid
 • Bidra till minskad smittspridning utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer

Information om vilka förändringar som är aktuella inom skolan har skickats ut till vårdnadshavare.

Utskick till vårdnadshavare i grundskolan 31 mars 2020 om förändringarPDF (pdf, 284.5 kB)

Information på andra språk:
EngelskaPDF (pdf, 302.8 kB)

SomaliskaPDF (pdf, 266.2 kB)

ArabiskaPDF (pdf, 331.4 kB)

Hur arbetar utbildningskontoret kring coronaviruset?

Utbildningskontoret arbetar kommunövergripande tillsammans med övriga kontor. Utbildningskontorets krisledningsgrupp har aktiveras och träffas löpande.

Vad gäller kring mitt barns förskoleplats och barnomsorgsavgiften om jag är permitterad från mitt arbete?

Du får behålla ditt barns plats i förskola om du är permitterad. Om du är delvis permitterad ska du ändra ditt barns schema och din inkomst i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola. Om du är permitterad på heltid kan ditt barn vara 15 timmar på förskolan. Du ska inte ändra typ av plats i e-tjänsten men du behöver ändra ditt schema och din inkomst.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Behöver jag betala barnomsorgsavgiften om förskolan vill att jag är hemma med mitt barn?

Ja, du behöver betala barnomsorgsavgiften. Om många av pedagogerna är sjuka och förskolan har hög personalfrånvaro kan de vädja att du ska hålla ditt barn hemma under enstaka dagar. Det påverkar inte barnomsorgsavgiften.

Kan jag ta ut vabb om förskolan vädjar att jag ska vara hemma med mitt barn?

Du kan inte ta ut vabb om förskolan vädjar att du ska hålla ditt barn hemma på grund av att många ur personalen är borta.

På Försäkringskassans hemsida finns information om vabb.
Försäkringskassans information

Frågor och svar kring stängning

Hur hanterar utbildningskontoret en eventuell stängning av förskolor och skolor?

I dagsläget finns inga nationella rekommendationer om distansundervisning för grundskolan eller beslut om stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter.

Vi förbereder för att kunna ha distansundervisning om det kommer en rekommendation om distansundervisning för grundskolan.

Om ett beslut om stängning tas kommer vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

Jag arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Vad behöver jag göra?

Om ett beslut om stängning tas kommer vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet. 

 • Prata med din arbetsgivare
  Du som har barn som är upp till 12 år behöver redan nu prata med din arbetsgivare och fråga om de anser att du har en tjänst i en samhällsviktig verksamhet samt om du behövs på ditt arbete vid en eventuell stängning.

 • Du behöver inte meddela behov av omsorg nu
  Du behöver inte kontakta kommunen nu om du har behov av omsorg. Om ett beslut om stängning tas kommer vi skicka ut information till dig. Där står hur du ska göra för att anmäla ditt behov av omsorg. Vid en eventuell stängning kommer vi behöva ett snabbt svar från dig. Då är det bra om du redan har pratat med din arbetsgivare.

 • Arbetsgivaren bedömer om du behövs
  Det är arbetsgivaren som bedömer om företaget eller organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet. Bedömningen görs utifrån råd och vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetsgivaren tar ställning till vilka medarbetare som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Du kan läsa mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s hemsida.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Varför stängs inte skolor när det finns ett förbud mot sammankomster med fler än 50 personer?

Enligt Folkhälsomyndigheten gäller förbudet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel teater, konserter och idrottsevenemang. Den ordinarie undervisningen i skolan är inte en allmän sammankomst.

Vad gäller för öppna förskolor?

Från och med tisdagen den 31 mars 2020 håller samtliga öppna förskolor i Norrköpings kommun stängt. Stängningen är tillfällig och gäller till och med 30 augusti. Syftet med stängning är att frigöra personal som behövs till förskolan och för att minska smittspridning av det nya coronaviruset.

Mer information om stängning av de öppna förskolorna

Information om när de öppna förskolorna öppnar igen kommer finnas på de öppna förskolornas sidor här på norrkoping.se

Information in other languages

Information to guardians and parents from preschools and schools in Norrköping.

EnglishPDF (pdf, 101.9 kB)

ArabicPDF (pdf, 121.2 kB)

SomaliPDF (pdf, 118.1 kB)

PersianPDF (pdf, 83.3 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping