Distansundervisning för dig som går på vuxenutbildning eller på yrkeshögskola

Folkhälsomyndigheten hävde beslutet om rekommenderad distansundervisning den 15 juni 2020. Norrköpings kommun har beslutat att distansundervisningen fortsätter med undantag gällande undervisning på plats för vissa elevgrupper.

I den ordinarie verksamheten gäller de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder behöver vidtas.

Frågor och svar om distansundervisning

Hur påverkar regeringens beslut elevernas utbildning?

Undervisningen fortsätter som distansundervisning med fysisk undervisning på plats i skolan för vissa elevgrupper.

Vilka elevgrupper har undervisning på plats i skolan och vilka elever har undervisning på distans?

Dessa elever har sin undervisning på plats i skolan:

 • alla nya elever vid introduktion
 • vissa elevgrupper inom SFI
 • elever inom Komvux som Särskild utbildning
 • elever inom Stödet
 • elever inom Slussen

Övriga elever inom vuxenutbildning fortsätter sin undervisning på distans.

Vilka verksamhetsmoment sker på plats i skolan?

Följande verksamhetsmoment sker på plats i skolan:

 • examinationer
 • stödstugor
 • laborationer
 • praktiska inslag i yrkespaketen
Hur kommer utbildningen på distans att ske?

Via Its Learning för de elever som har en Chromebook (de flesta elever). De elever som ännu inte fått en dator får information från sin lärare om när den kan hämtas. Varje upphandlad aktör har sin egen strategi och sin lärplattform. Elever som läser hos Astar, Montico, Yrkesakademin och Hermods ska vända sig till respektive utbildningsanordnare.

Kommer det vara en smidig övergång?

Vi har redan datorer som eleverna använder i sin undervisning vilket gör att övergången blir smidig. Samtliga upphandlade aktörer arbetar redan mycket digitalt via sina lärplattformar.

Kommer prov och examinationer att hållas som planerat?

Eleverna kommer att få information av respektive lärare eftersom olika kurser har olika behov och lösningar.

Kommer jag få fortsatt studiemedel?

Ja.

Hur meddelas informationen om distansstudier till eleverna?

Samma dag regeringsbeslutet togs informerades alla elever muntligt som var på plats. Information har gått ut till övriga elever via lärplattform eller telefon. Informationen sker löpande av respektive lärare. De upphandlade meddelas via sina respektive lärare och via deras lärplattformar.

Vilka verktyg behöver eleven för att kunna genomföra distansundervisningen?

En Chromebook eller en egen dator så man kan kommunicera via e-post och lärplattform med sin lärare. Det samma gäller på respektive upphandlad lärplattform.

Kommer ni behöva varsla personal eller hur planerar ni att hålla all personal sysselsatt?

Personalen som är i tjänst jobbar med undervisningen på distans, det finns idag inga planer på att varsla någon medarbetare.

Får eleverna information om hur och när man loggar in, och börjar klasserna samma tider?
 • Alla elever får information regelbundet från sin lärare med tider och instruktioner. Respektive utbildningsanordnare ansvarar för att tillge alla elever rätt information.
Arbetar lärarna hemifrån?

Lärarna bestämmer i samråd med rektor om de arbetar hemifrån eller från skolan.

Vad händer med elever som inte har dator?
 • Alla elever har en telefon och kan ta emot uppgifter via mejl eller sms. De elever som ännu inte fått en dator kommer att få information under veckan när de kan hämta sin dator.
Hur blir det med nivåtester?

Med anledning av regeringsbeslutet om distansundervisning av vuxenutbildning kommer även nivåtesterna att anpassas så dessa kan utföras i ett annat format.

Nivåtesterna som är planerade i mars och april är inställda. Övriga nivåtester kommer att utföras men i annan form. Mer information får du från din lärare.

Nationella prov

Skolverket beslutade att ställa in alla nationella prov från och med 30 mars till och med 30 juni.

Skolverket har beslutat att nationella prov körs igen. Beslutet började gälla 1 juli. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Läs mer om nationella prov och betyg hos Skolverket

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping