Distansundervisning för dig som går i kommunal gymnasieskola

Från torsdag 19 mars gäller distansundervisning enligt ordinarie schema i Norrköpings kommunala skolor.

Folkhälsomyndigheten uppmanar gymnasieskolor i Sverige att bedriva distansundervisning. Den nya rekommendationen syftar till att dämpa spridningstakten av covid-19. 

Frågor och svar om distansundervisning

Vad innebär distansundervisning?

Distansundervisning innebär att du som elev har lektioner enligt ditt schema men du befinner dig inte på skolan.

Vad ska jag tänka på vid distansundervisning?

Distansundervisning innebär fulla skoldagar och du följer ditt ordinarie schema i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att du som elev tar ansvar för att arbeta med dina kurser och följer ditt schema. Du har alltid möjlighet att kontakta din lärare om du behöver hjälp eller mer information. Undervisning genomförs precis som vanligt, där du förväntas delta aktivt. Det är viktigt att du har studiefokus. Några saker som kan hjälpa dig är följande:

  • Skapa dig en egen studieplats hemma
  • Följ dina vanliga dagliga rutiner
  • Följ ditt vanliga schema
  • Ha daglig kontakt med undervisande lärare
Hur ska distansundervisningen inom gymnasieskolorna gå till?

När din lektion börjar behöver du logga in i din elevdator med ditt Googlekonto som du fått av skolan.

Din lärare informerar dig om hur lektionen kommer att genomföras. Det är viktigt att du kontrollerar din e-post.

Undervisningen kommer i till största del ske genom Google Classroom och Google Meet (dvs via videolänk), som du kommer åt via din inloggning.

Betyder distansundervisningen att skolan är stängd?

Nej, skolan är inte stängd men undervisningen ska ske på distans. Folkhälsomyndigeten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Skolans lokaler är öppna om du behöver komma in på skolan och hämta skolmaterial. Skolpersonal är på plats

Gäller distansundervisning även för yrkesprogrammen?

Ja, vi planerar att ha distansundervisning gäller för de teoretiska delar som ingår i yrkesprogrammen.

Kan den praktiska undervisningen inom yrkesprogram genomföras på skolan om eleverna inte arbetar i närheten av varandra?

Ja, en mindre grupp av elever kan vara på skolan för att genomföra praktiska moment inom yrkesprogrammen. Det är då viktigt att undervisningen inte sker i grupp eller i samma klassrum.

Vad gäller för APL?

APL fortsätter om inte arbetsplatsen som du befinner dig på säger något annat. APL-besök av lärare genomförs som planerat.

Vad gäller för praktiska moment i kurser?

Praktiska moment genomförs på skolan, men sker i mindre grupper och i olika lokaler. Din skola meddelar hur de praktiska momenten i olika kurser ska genomföras.

Vad gäller kring studiemedel vid distans- eller fjärrundervisning?

Elever får studiemedel även vid distansundervisning. Du kan läsa mer på CSN:s hemsida.

Information från CSN

Vad gäller kring närvaro vid distansundervisning?

Din lärare registrerar närvaro. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt.

Jag har inte tillgång till min dator, laddare, böcker. Hur gör jag?

Du kan hämta dator, laddare, böcker och annat skolmaterial på skolan. Ta kontakt med din mentor om du behöver hämta material.

Vad gäller för elever som inte har förutsättningar att arbeta hemma, till exempel när det gäller bredband?

Om du inte har möjlighet att arbeta från ditt hem på grund av särskilda skäl så är du välkommen att plugga på skolan. Prata med din mentor om du inte har möjlighet att arbeta hemma. Beslut tas i samråd med rektor.

Vad gäller kring skollunch under perioden av distansundervisning?

Alla elever som studerar vid en kommunal gymnasieskola i Norrköpings kommun och som har behov av lunch under vardagarna (måndag-fredag) får lunch.

Från och med onsdagen den 15 april kommer lunchlådor att delas ut till elever som behöver lunch. Du behöver anmäla ditt behov av lunchlåda.

Anmälan om skollunch för gymnasieelever

Får elever som äter hemma matersättning?

Vi har inte möjlighet att lämna matersättning till elever som äter hemma, men elever som har behov av skollunch får lunchlådor. Du behöver anmäla ditt behov av lunchlåda.

Anmälan om skollunch för gymnasieelever

Hur gör jag om jag behöver prata med elevhälsan?

Skolans elevhälsopersonal finns på plats och är tillgängliga precis som vanligt. Om du som elev är orolig, mår dåligt eller känner att du inte hänger med i undervisningen så kan du kontakta oss. Elevhälsan nås via e-post telefon eller Skype. Vill du komma på en fysisk träff och prata med någon av oss går det bra, hör av dig så bokar vi en tid.

Vad gäller för nationella prov?

Skolverket har meddelat att de nationella proven är inställda. Det betyder att din lärare kommer bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i ämnet utifrån andra moment och underlag.

Skolverkets information

Vad gäller för gymnasiesärskolan?

Elever i gymnasiesärskolan har möjlighet att ha distansundervisning utifrån ett individuellt upplägg som formuleras tillsammans med skolan och vårdnadshavare. Om du som vårdnadshavare har möjlighet att vara hemma med ditt barn så uppmanar vi dig att vara det.

För vårdnadshavare som inte har möjlighet att ha sitt barn hemma så är gymnasiesärskolan öppen även fortsättningsvis.

Upplägget för gymnasiesärskolan gäller tillsvidare.

Hur länge kommer distansundervisning att pågå?

Det vet vi inte i dagsläget.

Vad gäller kring studenten 2020?

Studentfirandet i Norrköpings kommun kommer att genomföras i juni. Det blir ett firande i ett alternativt format, anpassat efter beslut och rekommendationer från nationella myndigheter.

Här hittar du mer information om studenten 2020

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping