Digital undersökning och informationssatsning från MSB

Digital undersökning om coronaviruset

Just nu förbereder Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en digital undersökning med målet att vi i Sverige ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med att begränsa både smitta och konsekvenser av covid-19.

Mer information kommer framöver.

Samordnad informationssatsning om det nya coronaviruset

MSB har även fått i uppdrag av regeringen att genomföra en stor informationssatsning för att nå ut med samordnad information om det nya coronaviruset. Satsningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och en lång rad andra aktörer. Målet är att nå en så stor del av Sveriges befolkning som möjligt med aktuell och korrekt information.

Norrköpings kommun likt andra kommuner och organisationer stöttar MSB i arbetet med att sprida informationen som är samlad under ett huvudbudskap: Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och
saklig information, samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till
att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela bara bekräftad och säker information.

Här hittar du bekräftad och säker information

Stanna hemma om du är sjuk så att du inte smittar andra