Åtgärder inom Norrköpings kommun med anledning av de skärpta råden

Under hösten 2020 har råden och rekommendationerna kopplat till covid-19 vid flera tillfällen skärpts. Här hittar du en sammanfattning om hur just kommunens verksamheter påverkas.

Kommunala verksamheter som påverkas av de skärpta råden
 • Kommunen avråder just nu bestämt från besök till särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, samt till grupp- eller serviceboende.
 • Gymnasierna bedriver distansundervisning till och med den 24 januari. Läs mer om det här.
 • Samtliga kommunala grundskolor åk 7-9, utom särskolan, ställde om till distansundervisning den 18 december. I samband med terminsstarten 11 januari återupptogs närundervisningen. Läs mer här. Utbildningskontoret följer utvecklingen och meddelar om någonting förändras.
 • Från och med 18 januari sker modersmålsundervisning och studievägledning vid kommunala högstadieskolor på distans. Beslutet är tillfälligt och gäller till den 19 februari. Läs mer här.
 • Verksamheten inom öppna förskolan håller stängt till och med den 24 januari.
 • Kommunens bibliotek är stängda för allmänheten.
 • Norrköpings Konstmuseum och Norrköpings Stadsmuseum och Visualiseringscenter håller stängt för allmänheten. Alla programpunkter, visningar och andra arrangemang är inställda.
 • Cnema håller stängt från 11 december. Mer information finns på Cnemas hemsida
 • De kommunala badanläggningarna är stängda för allmänheten. Det gäller även de mindre simanläggningarna i kommunens ytterområden – Råsslabadet, Åbybadet samt Skärblackabadet.
 • Fritidsgårdarna stänger sina verksamheter under kvällstid.
 • Från och med måndagen den 21 december hålls kommunens idrottsanläggningar stängda. Utomhusverksamhet för föreningar får bedrivas i enlighet med rådande rekommendationer.
 • Kulturskolan håller stängt till och med den 24 januari. I den mån det är möjligt kommer distansundervisning att genomföras.
 • Stadsarkivet är stängt för besök, men lämnar fortfarande ut handlingar efter beställning via telefon 011-15 11 75 eller e-post stadsarkivet@norrkoping.se
 • Kontaktcenters reception hålls öppen med ett maxtak på åtta besökare samtidigt i lokalen.
 • För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via telefon 011-15 00 00 eller e-post norrkoping.kommun@norrkoping.se


Sharpened restrictions that concerns functions of the municipality

During the autumn of 2020, stricter national regulations and general advice have come into force. Thay were also sharpened a number of times. According to this, the municipality of Norrköping have decided on the following measures, with the aim of reducing the rapid spread of covid-19.

Functions of the municipality that are affected by the new and sharper restrictions
 • Norrköping Municipality strongly advises against visits to special accommodations for elderly and people with dementia, as well as visits to group- or service accommodations.
 • The upper secondary schools (gymnasieskolorna) conduct remote learning until the 24th of January 2021.
 • All municipal compulsory schools in grades 7-9 with the exception of the special school (särskolan) switched to remote learning the 18th of December 2020. The goal is to resume teaching on site in the schools at the beginning of the coming semester. The education office follows the development of the situation and announces if there are any changes.
 • All activities within the open preschool (öppna förskolan) are closed until the 24th of January
 • The libraries are closed for the general public at the moment.
 • Norrköpings Konstmuseum (Norrköping Art Museum) and Norrköpings Stadsmuseum (The City Museum of Norrköping) as well as Visualiseringscenter are closed for the general public. All programs, exhibitions, screenings and other arrangements are cancelled.
 • The municipal bathing facilities are closed for the general public. This also includes the smaller bathing facilities in Norrköpings outer areas – Råsslabadet, Åbybadet, and Skärblackabadet.
 • The youth recreation centres will be closed during evening activities.
 • Since Monday the 21st of December, the municipality’s sports facilities are closed. Outdoor activities for assosiations may be conducted in accordance with current recommendations.
 • Kulturskolan ist closes until the 24th of January. Remote learning will be carried out as far as possible.
 • Stadsarkivet (The City Archives) will be closed for visits but will hand out documents for orders through phone: 011-15 11 75 or e-mail: stadsarkivet@norrkoping.se.
 • Kontaktcenters (Contact Centre’s) reception will remain open, but with a maximum of 8 visitors at a time. To reduce the risk of spreading the virus the general public is advised that if possible refrain from visiting and instead get in touch with the Contact Centre via phone: 011-15 00 00 or e-mail: norrkoping.kommun@norrkoping.se.
 • The limitation of crowd gatherings of a maximum of 8 people that Länsstyrelsen Östergötland has decided on, will remain for all public gatherings and public events in Norrköping except funerals where instead 20 participants are allowed. Restaurants must limit the number of customers present at one table to 4 people.
Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Relaterat