Om vård- och omsorgsverksamheternas rutiner

Vad har ni för rutiner för att minska smittspridning av Covid-19?

Våra medarbetare följer våra vanliga hygienrutiner för att förhindra smittspridning. De följer också särskilda rutiner och använder skyddsutrustning vid arbete med personer med Covid-19.

Vad har ni för rutiner för att hantera personer som är smittade av covid-19?

Våra medarbetare följer också särskilda rutiner och använder skyddsutrustning vid arbete med personer med Covid-19.

Vi samarbetar med Region Östergötland för att personer i våra verksamheter ska testas och för att alla smittade ska få den sjukvård som de behöver.

Är medarbetarna informerade om risken för smittspridning?

Medarbetare som möter en smittad person i patientnära situationer känner till smittrisken och vet hur de ska göra för att minska risken för smittspridning.

Kan jag få läsa era hygienregler?

Våra vanliga hygienregler kan du läsa här:

Direktiv och instruktioner – Hygien

Våra medarbetare följer också särskilda rutiner från Region Östergötland om någon i våra verksamheter är smittad av covid-19:

Region Östergötlands rutiner

Vad ska jag göra om jag ser att en medarbetare inte följer hygienreglerna?

Alla medarbetare ska följa våra direktiv och instruktioner gällande hygien, samt särskilda rutiner från Region Östergötland om någon i våra verksamheter är smittad av covid-19.

Om du ändå möter någon medarbetare som inte följer hygienreglerna ska du i första hand framföra det till medarbetaren eller enhetschefen. Det går också bra att framföra det på något av följande sätt:

Kan medarbetare komma till jobbet med symtom?

Våra medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är friska på jobbet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid symtom från pollenallergi

Har medarbetare rätt att neka mig stöd, vård eller omsorg på grund av oro för corona?

Nej. Medarbetare har inte rätt att avstå arbete på grund av oro för smitta.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Från 1 juni-31 augusti 09:00-16:00. Rådhuset är stängt v.28 - v.30. Under den tiden hänvisas alla besök till Kontaktcenter i förvaltningshuset

Telefontider:
Måndag-fredag 07.45-16.00

Vård- och omsorgskontoret