Information till besökare

Gör helst inte besök just nu, om du inte måste. Tack!

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 i Östergötlands län har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd. Därför bör du just nu inte besöka någon som bor på ett särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, grupp- eller serviceboende.

Skärpta allmänna råd

Skydda dig och andra från smittspridning

Om du måste göra ett besök

 • Ring avdelningen i god tid innan besöket och berätta när du tänkt komma.
 • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.

Under ditt besök – boende för äldre och personer med demens

 • Begränsa antalet besökare för att kunna hålla avstånd i lägenheten. Vi rekommenderar max 1-2 besökare åt gången.
 • Gå direkt till lägenheten.
 • Tvätta händerna direkt i lägenheten.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen.
 • Använd telefon eller larm om du vill prata med personal, lämna inte lägenheten.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit vid behov.
 • Håll avstånd hela tiden.
 • Hosta och nys i armvecket.

Under ditt besök – grupp- eller serviceboende

 • Vistas där personalen har hänvisat er.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit vid behov.
 • Håll avstånd hela tiden.
 • Hosta och nys i armvecket.

Umgås gärna utomhus

Vi rekommenderar att du och din närstående umgås utomhus, gå gärna ut under besöket om ni vill. Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och träffas utomhus minskar risken för smittspridning.

Om ni vill fika

Vi har inte möjlighet att servera fika till besökare. Om du förbereder fika hemma är det viktigt att du tvättar händerna noga först. Rör inte vid varandras koppar eller fikabröd, och fortsätt hålla avstånd hela tiden.

Var uppmärksam på ny information

Vi följer hela tiden utvecklingen av coronapandemin. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, antingen i samtal med personalen eller genom anslag på boendet. Det är viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.

Det du gör kan rädda liv

Coronapandemin är fortfarande allvarlig och farlig. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna. Tillsammans bromsar vi smittspridningen!

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret