Frågor från privata vård- och omsorgsutförare

Jag brukar utföra fotvård på ett äldreboende, gäller besöksförbudet för mig också?

Ja, tyvärr kan vi inte ta emot dig för fotvård på något boende nu. Om en sjuksköterska på boendet bedömer att det behövs medicinsk fotvård kan det vara ett undantag i besöksförbudet.

Kan ett privat personlig assistansbolag få skyddsutrustning från kommunen om de har en smittad kund?

Eftersom bolaget är arbetsgivare för sina medarbetare är det företagets arbetsmiljöansvar att tillhandahålla skyddsutrustningen. Om företaget inte har skyddsutrustning, och inte heller kan köpa in det med anledning av leverantörsbrist, kan kommunen eventuellt bistå med utrustning till självkostnadspris, beroende på tillgången.

Har Norrköpings kommun en krisberedskap för hantering av personalbrist hos ett privat personlig assistansbolag?

Bolaget måste först uttömma alla egna resurser i första hand. Om bolaget inte har några alternativ kvar kan kommunens yttersta ansvar komma in. Det betyder att kommunen kan behöva att tillhandahålla assistans så att de grundläggande behoven tillgodoses.

Kan ett privat personlig assistansbolag beställa och köpa in skyddsutrustning?

Eftersom bolaget är arbetsgivare för sina medarbetare är det företagets arbetsmiljöansvar att tillhandahålla skyddsutrustningen. Om företaget inte har skyddsutrustning, och inte heller kan köpa in det med anledning av leverantörsbrist, kan kommunen eventuellt bistå med utrustning till självkostnadspris, beroende på tillgången.

Ska en person med personlig assistans från ett privat bolag som kan vara smittad av covid-19 få vård av kommunens hemsjukvård?

Personen ska vända sig till 1177, inte kommunens hemsjukvård. Läs när och hur man ska söka vård hos 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden

Hur gör vi som privat personligt assistansbolag om vi har medarbetare som behöver provtagning?

Använd ”Formulär provtagning” som finns hos Region Östergötlands sida med coronainformation för externa vårdgivare.

Formulär provtagning på Region Östergötlands webbplats

Hur gör vi som privat vård- och omsorgsutförare vid behov av skyddsutrustning?

Att tillhandahålla skyddsutrustning är ett arbetsmiljöansvar varje arbetsgivare har för sina medarbetare.

Om ni har brist på skyddsutrustning kan ni vända er till kommunen som eventuellt kan bistå beroende på tillgången. Detta till självkostnadspris.

Skicka e-post till vardochomsorgskontoret@norrkoping.se och beskriv vilken utrustning ni behöver. Funktionsbrevlådan bevakas vardagar 8-17, därför ber vi er ha god framförhållning.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Från 1 juni-31 augusti 09:00-16:00. Rådhuset är stängt v.28 - v.30. Under den tiden hänvisas alla besök till Kontaktcenter i förvaltningshuset

Telefontider:
Måndag-fredag 07.45-16.00

Vård- och omsorgskontoret