Frågor från anhöriga

Får jag träffa någon som bor på ett äldreboende utomhus?

Det bryter inte mot besöksförbudet, men det ökar riskerna för smittspridning. Både för den du träffar och alla andra som bor eller jobbar på äldreboendet.

Folkhälsomyndigheten säger att var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra smittspridning. Det gäller även dig trots att du gärna vill träffa närstående eller vän som bor på ett äldreboende.

För att du och din närstående eller vän ändå ska kunna ha kontakt med varandra kan ni ha många och långa video- eller telefonsamtal. Våra medarbetare hjälper gärna till med telefonsamtal, i mån av tid.

Vi hoppas att du har förståelse för situationen och väljer att inte utsätta någon för smittorisk.

Hur får jag som anhörig kontakt med min närstående på boende med besöksförbud om hen inte har egen telefon?

Kontakta enheten där din närstående bor så får du hjälp. Se kontaktuppgifter här:

Boenden för äldre och personer med demens

Serviceboenden och gruppboenden

Korttidsboende

På vilka äldreboenden finns coronaviruset?

Det är en allmän smittspridning av coronaviruset i hela samhället. Viruset har också nått vård- och omsorgsverksamheterna i Norrköping, verksamheter som omfattas av patientsekretessen.

Sekretessen betyder att ingen medarbetare får berätta om någon boende har covid-19 eller inte. Närmast anhöriga kan informeras, men bara om patienten själv vill att de ska veta. Våra medarbetare kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen.

Vård- och omsorgsverksamheterna arbetar intensivt på flera sätt för att begränsa smittspridningen. Även om det finns en nulägesbild av vilka äldreboenden som är drabbade så förändras den bilden hela tiden. Eftersom personer insjuknar eller tillfrisknar hela tiden är nulägesbilden väldigt kortlivad.

Får jag som anhörig information om min närstående på ett boende testats för covid-19?

Tyvärr, vi informerar närmast anhöriga bara om det är bekräftad covid-19, förutsatt att patienten själv önskar det.

Får jag som anhörig information om min närstående på ett boende fått covid-19 bekräftad?

Vi informerar närmast anhörig när någon bekräftats med covid-19, förutsatt att patienten själv önskar det.

Får jag som anhörig information om någon medarbetare som jobbar med min närstående testats för covid-19?

Nej, men du kan vara trygg med att våra medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer oavsett om de testats eller inte.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid symtom från pollenallergi

Får jag som anhörig information om medarbetare som jobbar med min närstående fått covid-19 bekräftad?

Nej, men du kan vara trygg med att våra medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är hemma från jobbet om de är sjuka i covid-19 eller annan sjukdom.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid symtom från pollenallergi

Tar kommunen in nya personer på äldreboenden eller är det stopp på det?

Där det finns lediga lägenheter får man erbjudande om att flytta in om myndighetsutövningen bedömt att man har behov, precis som vanligt.

Finns det någon varningsskylt på äldreboenden eller boenden för personer med funktionsnedsättning där någon är smittad?

Nej, det finns det inte. Däremot är det besöksförbud på alla våra boenden, och det finns det information om i entrén.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Från 1 juni-31 augusti 09:00-16:00. Rådhuset är stängt v.28 - v.30. Under den tiden hänvisas alla besök till Kontaktcenter i förvaltningshuset

Telefontider:
Måndag-fredag 07.45-16.00

Vård- och omsorgskontoret

Information in other languages