Äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Besök på äldreboenden, grupp- och serviceboenden

Tillfälligt stängda verksamheter

Tillfälligt öppnade verksamheter

Vanliga frågor och svar

Frågor från anhöriga

Vad behöver jag veta innan jag besöker någon på ett boende?

Gör helst inte besök just nu, om du inte måste.

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 i Östergötlands län har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd. Därför bör du just nu inte besöka någon som bor på ett särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, grupp- eller serviceboende.

Läs aktuell information om besök på boenden

Får jag ta med någon som bor på ett boende utomhus?

Ja, men gör helst inte besök just nu, om du inte måste.

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 i Östergötlands län har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd. Därför bör du just nu inte besöka någon som bor på ett särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, grupp- eller serviceboende.

Om ni väljer att ses är det bättre att göra det utomhus än inomhus, det minskar risken för smittspridning.

Läs aktuell information om besök på boenden

Jag har en närstående som bor på ett boende, men utan egen telefon. Hur kan vi ha kontakt utan besök?

Kontakta enheten där din närstående bor så får du hjälp. Se kontaktuppgifter här:

Boenden för äldre och personer med demens

Serviceboenden och gruppboenden

Korttidsboende

På vilka äldreboenden finns coronaviruset?

Vi har koll på vilka boenden som har misstänkt eller bekräftad covid-19, men det förändras väldigt snabbt många gånger. Därför har vi inte möjlighet att dela en aktuell nulägesbild med allmänheten.

Om du planerar att besöka någon på ett boende ska du först ringa till avdelningen, och då får du veta om det finns misstänkt eller bekräftad smitta där just nu.

Vi avråder från besök på avdelningar med misstänkt eller bekräftad smitta. Det ska finnas tydlig information uppsatt vid ingången till avdelningar med misstänkt eller bekräftad smitta.

Gör helst inte besök just nu, om du inte måste.

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 i Östergötlands län har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd. Därför bör du just nu inte besöka någon som bor på ett särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, grupp- eller serviceboende.

Läs aktuell information om besök på boenden

Får jag veta om min närstående på ett boende fått covid-19?

Det är varje patients val att berätta för anhöriga eller inte. Om patienten vill att personalen på boendet kontaktar och berättar för närmast anhöriga så gör de det.

Får jag veta om personal som jobbar nära min närstående fått covid-19?

Nej, men du kan vara trygg med att våra medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är hemma från jobbet om de är sjuka i covid-19 eller annan sjukdom.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Tar kommunen in nya personer på äldreboenden eller är det stopp på det?

Man är välkommen att flytta in när man fått ett erbjudande om en ledig lägenhet på ett äldreboende. Det är inte inflyttningsstopp.

Finns det någon varningsskylt på boenden där någon är smittad?

Det ska finnas tydlig information uppsatt vid ingången till avdelningar med misstänkt eller bekräftad smitta.

Vi avråder från besök på avdelningar med misstänkt eller bekräftad smitta.

Frågor om dagverksamheter, dagliga verksamheter och träffpunkter

Ska dagverksamheter stänga igen, utifrån de skärpta allmänna råden?

Dagverksamheterna var stängda stor del av våren och sommaren, och det var en ansträngande tid för många tyvärr.

Nu ska dagverksamheterna ska hållas öppna så långt som möjligt. Vi följer händelseutvecklingen och kan stänga om det krävs.

Vi har också mer erfarenhet och kunskap om coronaviruset nu, som gör att vi skapat bättre förutsättningar för att minska riskerna för smittspridning.

Ska deltagare på dagliga verksamheter kunna stanna hemma med full habiliteringsersättning igen, utifrån de skärpta allmänna råden?

Deltagare på dagliga verksamheter uppmanades att stanna hemma stor del av våren och sommaren, och fick full habiliteringsersättning även vid frånvaro. Tyvärr var det en ansträngande tid för många.

Nu ska de dagliga verksamheterna ska fungera som vanligt så långt det går. Deltagare får habiliteringsersättning när de närvarar.

Vi har också mer erfarenhet och kunskap om coronaviruset nu, som gör att vi skapat bättre förutsättningar för att minska riskerna för smittspridning.

Vi följer händelseutvecklingen och kan ta ett nytt beslut om det krävs.

Ska Mötesplats Asken fortsätta vara öppen, utifrån de skärpta allmänna råden?

Ja, och verksamheten har gjort anpassningar för att minska riskerna för smittspridning.

När ska Träffpunkterna för äldre öppna igen?

Det kan vi tyvärr inte svara på än. Vi följer händelseutvecklingen och öppnar Träffpunkterna så snart vi bedömer att det är lämpligt.

Om du saknar sällskap och aktiviteter finns det personer att prata med och bra tips och råd att läsa här:

Må bättre

Frågor om rutiner och arbetssätt

Vad har ni för rutiner för att minska smittspridning av Covid-19?
 • Folkhälsomyndighetens rekommenadtioner
 • Skärpta allmänna råd för Östergötland
 • Basala hygien- och klädregler
 • Visir eller munskydd som extra försiktighetsåtgärd vid ansiktsnära arbete
 • Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19
Vad har ni för rutiner för att hantera personer som är smittade av covid-19?

Våra medarbetare följer gällande vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Vi samarbetar också med Region Östergötland för att personer i våra verksamheter ska testas och för att alla smittade ska få den sjukvård som de behöver.

Är medarbetarna informerade om risken för smittspridning?

Medarbetare som möter en smittad person i patientnära situationer känner till smittrisken. De vet också vad de ska göra för att minska risken för smittspridning för att skydda både sig själv och andra.

Vad ska jag göra om jag ser att en medarbetare inte följer rutiner eller riktlinjer?

Alla vård- och omsorgsmedarbetare ska:

 • alltid följa basala hygien- och klädregler,
 • bära visir eller munskydd vid allt ansiktsnära arbete
 • följa vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Om du möter någon medarbetare som inte gör rätt ska du i första hand framföra det till medarbetaren eller enhetschefen. Det går också bra att framföra det på något av följande sätt:

Kan medarbetare komma till jobbet med symtom?

Våra medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är friska på jobbet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Har medarbetare rätt att neka mig stöd, vård eller omsorg på grund av oro för corona?

Nej. Medarbetare har inte rätt att avstå arbete på grund av oro för smitta.

Kan någon som bor på äldreboende få syrgasbehandling där?

Läkare ordinerar precis som vanligt all läkemedelsbehandling, och syrgas ingår i läkemedelsbehandlingen.

Frågor om skyddsutrustning

Använder medarbetarna skyddsutrustning för att förhindra smittspridning av Covid-19?
 • Ja. De ska ha på sig visir eller munskydd i situationer där de behöver komma väldigt nära en vård- och omsorgstagare utan symtom.

 • De ha full skyddsutrustning på sig vid misstänkt eller bekräftad covid-19 enligt de vårdhygienska riktlinjerna som gäller då.
Finns det tillräckligt med skyddsutrustning inom vård- och omsorgsverksamheterna?
 • Ja, trots en stor efterfrågan på skyddsutrustning i hela landet och även globalt så har vi den skyddsutrustning som behövs.
Får anhöriga låna skyddsutrustning om de ska träffa sin närstående som har Covid-19?
 • Skyddsutrustning kan bara lämnas ut i särskilda fall, under förutsättning att det finns att tillgå.
Varför får inte medarbetarna själva köpa skyddsutrustning och ha på sig på jobbet om de vill?
 • Vi kan inte tillåta privat skyddsutrustning av samma anledning som våra vanliga hygien- och klädrutiner inte tillåter privata kläder i vård- och omsorgsarbete.

 • Det handlar också om att inte någon ska använda skyddsutrustning som inte klarar kvalitetskraven. Dessutom kan skyddsutrustningen bli en smittspridare istället för skydd om den används fel.

 • Det finns inget behov av att medarbetare själva köper kvalitetssäkrad utrustning och använder den enligt våra riktlinjer och rutiner. De får den skyddsutrustningen de behöver i arbetet.
Skyddsutrustning ska användas vid ”misstänkt eller bekräftad Covid-19”, vad menas med misstänkt respektive bekräftad?
 • Alla medarbetare är extra uppmärksamma på om brukare eller patienter uppvisar symtom som påminner om förkylning eller influensa. Om någon uppvisar symtom meddelar medarbetaren detta omedelbart till ansvarig sjuksköterska eller läkare.

 • Sjuksköterskan eller läkaren gör sedan en bedömning, och om hen misstänker att det kan vara Covid-19 beställs direkt en provtagning från Region Östergötland. Då handlar det alltså om ”misstänkt Covid-19”.
 •  
 • Om provsvaret visar att personen har Covid-19 handlar det alltså om ”bekräftad Covid-19”.
Kan jag få läsa vad som gäller för skyddsutrustning och Covid-19?
 • Det är Region Östergötland som tagit fram de vårdhygieniska riktlinjerna vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 för kommunal vård och omsorg. Läs dem här:

Region Östergötlands vårdgivarwebb

Varifrån får ni skyddsutrustningen?
 • Vi köper in från olika leverantörer och Region Östergötland. Vi gör också inköp tillsammans med andra kommuner med Länsstyrelsen.
 •  
 • Viss skyddsutrustning har vi fått skänkt eller utlånad till oss också.
Jag har skyddsutrustning att skänka eller sälja, vem ska jag prata med?
Varför tackar ni nej till skyddsutrustning när någon vill sälja eller skänka det?
 • Vi tar endast emot skyddsutrustning som uppfyller de kvalitetskrav som gäller. När de inte gör det så tackar vi nej.

Övriga frågor

Har jag rätt att neka medarbetare på grund av oro för corona?

Du har alltid rätt till att tacka nej till insats, men har inte rätt att neka en specifik medarbetare på grund av oro för smitta.

Kan jag ta hem en närstående som bor på ett äldreboende, gruppboende eller serviceboende?

Ja, men prata med ansvarig handläggare först. Ring kommunens kontaktcenter 011-15 00 00.

Personer som bor på äldreboende, gruppboende eller serviceboende har sitt stöd på boendet. Om du som anhörig väljer att ta hem personen så följer inte stödet med, utan då förväntas du hjälpa personen med det som behövs.

Om personen är hemma en längre tid behövs en ny ansökan om man behöver flytta in igen.

Kan man bli smittad av någon medarbetare som bär på coronaviruset?

Våra medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är friska på jobbet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Medarbetare ska dessutom ha på sig visir eller munskydd i situationer där de behöver komma väldigt nära en vård- och omsorgstagare utan symtom, som en extra försiktighetsåtgärd.

Vad ska jag göra om jag möter en medarbetare som har symtom?

Våra medarbetare ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Om du möter någon medarbetare som inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du i första hand ska du framföra det till medarbetaren eller enhetschefen. Det går också bra att framföra det på något av följande sätt:

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Ändrade öppettider på grund av pandemin: 08:00-16:00

Telefontider:
Måndag-fredag 07.45-17.00

Vård- och omsorgskontoret