Här finns information om det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Norrköpings kommun följer regeringens och andra myndigheters rekommendationer och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt.

Som kommuninvånare uppmanas du att själv hålla dig uppdaterad via myndigheternas information. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

Information om vaccinering mot covid-19

Nedan följer länkar till sidor för mer information gällande vaccinering mot covid-19. Observera att informationen kan komma att förändras utifrån ändrade eller nya direktiv från Region Östergötland.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Vårdgivarwebben: Vaccination covid-19

1177: Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten: Vaccination mot covid-19

Information på andra språk om vaccinering mot covid-19

Regeringen inför tillfällig pandemilag

Fredagen den 8 januari 2021 beslutade riksdagen om en tillfällig pandemilag som börjar gälla från den 10 januari 2021.
Regeringen har i enlighet med pandemilagen, bland annat beslutat om:

 • att införa ett maxtak på åtta personer för privata sammankomster i festlokaler, föreningslokaler och andra uthyrningsplatser.
 • att de som bedriver gym- och idrottsanläggningar, badhus och handelsplatser är skyldiga att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. De måste också se till att maxantalet inte överskrids. Maxantalet beräknas utifrån att varje besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter att disponera under sitt besök inne i lokalen.
  Verksamheten måste också tydligt ange vid alla entréer, maxantalet för besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Tidigare har detta varit en rekommendation. Nu är det skarpa regler som kan komma att tillsynas.

Läs mer på regeringen.se
Här kan du se den digitala pressträffen med statsministern 8 januari

Läs mer om länsstyrelsens uppdrag att utöva tillsyn och kontroll av den nya tillfälliga pandemilagenlagen

Regeringens nationella restriktioner

Torsdagen den 21 januari gav regeringen ny information om riktlinjer och rekommendationer.

Kontoren arbetar just nu med att se över hur verksamheterna påverkas, mer information om detta kommer inom kort.

Här kan du se den digitala pressträffen den 21 januari

Här kan du läsa en sammanfattande nyhet från pressträffen den 21 januari

Fredagen den 18 december 2020 meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att ytterligare nationella restriktioner införs. Dessa restriktioner gäller tills dess att ny information kommer.

Här kan du se den digitala pressträffen den 18 dec

Sammanfattning av de nya och skärpta nationella restriktionerna
 • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december 2020 och tills vidare.
 • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december 2020 och tills vidare.
 • Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.
 • Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning, till och med den 24 januari 2021.
 • All verksamhet som drivs av stat, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.
 • Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten återkommer med detaljer innan rekommendationen träder i kraft den 7 januari 2021.
 • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Regeringen inför nationella restriktioner

Måndagen den 14 december 2020 införs nationella restriktioner.

Här kan du läsa en sammanfattning av vad som meddelades under en pressträff från myndigheterna den 8 dec.

Information från krisinformation.se

As of 14 December, stricter national regulations and general advice come into force about everyone's responsibility to prevent the spread of Covid-19.

Information about the stricter national regulations

Så påverkas verksamheter inom Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har med anledning av de skärpta råden beslutat om åtgärder för kommunala verksamheter.

Åtgärder inom Norrköpings kommun med anledning av de skärpta råden

Gymnasieskolorna har distansundervisning fram till 24 januari 2021

Skärpta råd gällande offentliga och allmänna sammankomster

I samråd med Folkhälsomyndigheten har Regeringen meddelat att max åtta personer kommer att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Restriktionen gäller från 24 november 2020 och tillsvidare.

Läs mer hos Länsstyrelsen

Med allmän sammankomst avses
 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.
Med offentlig tillställning avses
 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

För dig som behöver stöd och hjälp

Om du behöver stöd eller hjälp

Här hittar du information om flera verksamheter inom Norrköpings kommun och andra organisationer som kan hjälpa dig om du har funderingar eller oro med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Hjälp och stöd kring nya coronaviruset

Frihet från våld i nära relation

Frideborg har olika verksamheter för personer som har upplevt, utsatts eller utövat våld. Hit kan du vända dig för att få stöd och skydd.

Hjälp och stöd från Frideborg

Oro för barn som far illa

Om du är orolig för att ett barn kan fara illa bör du som privatperson anmäla det till socialtjänsten.

Anmäla oro för barn

Information från ansvariga myndigheter

Här hittar du information från Folkhälsomyndigheten - både generella och områdesspecifik information.

Folkhälsomyndighetens information om det nya coronaviruset

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Det kan vara svårt att komma fram om du ringer telefonnummer 1177 just nu. Det beror på hög belastning.

Besök 1177 Vårdguidens hemsida om du har frågor som:

 • När ska jag stanna hemma?
 • Vilka är symtomen för covid-19?
 • När och var ska jag söka vård?
 • Hur smittar coronaviruset?
 • Hur kan jag undvika att få covid-19?
 • Hur går undersökning och utredning till?
 • Hur behandlas covid-19?
113 13 svarar på frågor

Du som har allmänna frågor om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 är tillgängligt dygnet runt under årets alla dagar.

Stanna hemma om du har symtom

För att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre, krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer Skydda dig och andra från smittspridning

Så undviker du att smittor sprids

Du som enskild person kan göra skillnad genom ditt agerande. Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten (se video från 1177).
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta

Läs mer om råd för att minska smittspridning på Krisinformation.se

Vad innebär ett positivt prov för covid-19?

Ett positivt PCR-prov (provtagning för covid-19) innebär att du har viruset i kroppen men visar inte om du är smittsam. Det kan finnas spår av virus kvar i flera veckor, utan att du är smittsam. Det beror på att provet även upptäcker virus som inte längre kan smitta.

Läs mer om covid-19 och hur länge du kan smitta andra.

Du behöver inte lämna ett nytt prov för att se om viruset har försvunnit.

Berätta för andra

Du kan bli uppmanad av vården att berätta att du har covid-19 för andra som du kan ha smittat, så att de också kan lämna prov. Läs mer om smittspårning i texten Smittskyddslagen.

Vad innebär ett negativt prov för covid-19?

Ett negativt svar på PCR-provet (provtagning för covid-19) innebär att du sannolikt inte hade en pågående infektion när provet togs.

Du kan återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen när du är feberfri och känner dig frisk.

Blir du däremot sämre ska du inte återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen. Du kan då behöva lämna ett nytt prov.

Tillsammans minskar vi smittspridning i kollektivtrafiken

I och med de skärpta råden som gäller från den 29 oktober i Östergötlands län ber dig att visa extra hänsyn och så långt det går undvik att åka kollektivt. Behöver du ändå resa så visa hänsyn och håll avstånd till varandra både ombord och vid hållplatsen, men också när du stiger på och kliver av. Låt de som kliver av göra det innan du själv går ombord. Har du möjlighet att resa en annan tid än i rusningstrafik ber vi dig att göra det samt välja alternativa färdmedel eller promenera.

Läs mer på Östgötatrafikens hemsida

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än åtta deltagare

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. Till allmänna sammankomster hör till exempel; föredrag, offentliga möten, teater- och biografföreställningar, sammankomster i kyrkor och liknande religiösa lokaler, konserter och liknande. Till offentliga tillställningar hör också kultur- och sportarrangemang, mässor och marknader.

Begravningar undantas
Begravningar är undantagna från detta förbud, där gäller att max 20 personer får delta. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Mer information:

Max åtta personer får samlas - Krisinformation.se

Frågor och svar om ändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på regeringens webbplats

Max åtta deltagare – även för sittande publik på länsstyrelsen webbplats

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar med mera på Folkhälsomyndighetens webbplats

Försäkringskassans information om olika ersättningar

Information från Försäkringskassan om smittbärarpenning, vård av barn och andra ersättningar.

Försäkringskassans information om olika ersättningar

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Så här arbetar kommunen under kris

Filmer