Här finns samlad information om det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Norrköpings kommun följer regeringens och andra myndigheters rekommendationer och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt.

Som kommuninvånare uppmanas du att själv hålla dig uppdaterad via myndigheternas information. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

Folkhälsomyndighetens information om det nya coronaviruset

Myndigheterna om det nya coronaviruset - Krisinformation.se

Vi samverkar med Region Östergötland, Länsstyrelsen och andra aktörer i länet för att tillsammans med länets invånare kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning.

Håll i och håll ut

Nu mer än någonsin måste vi alla ta vårt personliga ansvar för att försöka minska smittspridningen av covid-19. Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd innebär att vi bör undvika större sammanhang där människor träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.

Det är också viktigt att vi håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum och i kollektivtrafiken. Även verksamheter som butiker och föreningar måste minska risken för smittspridning genom att till exempel informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

För dig som barn, ungdom eller förälder

Information för dig som är ung

När något allvarligt har hänt är det kan man känna oro och ha många frågor. Här är några saker som är bra att veta:

Information för dig som är ung

Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor

Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor

Skolverkets information till förskolor och skolor

Samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och covid-19.

Skolverkets information till skolor och förskolor

Försäkringskassans information om olika ersättningar

Information från Försäkringskassan om smittbärarpenning, vård av barn och andra ersättningar.

Försäkringskassans information om olika ersättningar

Om du behöver stöd och hjälp

Norrköpings kommuns krisstödslinje

Kommunens stödtelefon är till för allmänheten och bemannas av vår krisstödsgrupp. Här får du som ringer möjlighet att dela tankar och oro inför den situation vi befinner oss i just nu kopplad till det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Våra stödpersoner är utbildade i psykologisk första hjälp och har till uppgift att finnas till hands, lyssna aktivt, ge råd och vägleda till rätt instans.

Du når krisstödslinjen via kommunens kontaktcenter på telefon:
011-15 00 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 09.00-15.00, helgfria vardagar. Du kan vara anonym.

Är du över 70 år eller i riskgrupp för covid-19 och behöver hjälp med inköp

Om du tillhör riskgruppen och inte har någon nära som kan hjälpa dig med inköp av mat och mediciner så kan Norrköpings kommun, Frivilligcentralen och Svenska kyrkan bistå med den hjälpen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här

Om du behöver stöd eller hjälp

Här hittar du information om flera verksamheter inom Norrköpings kommun och andra organisationer som kan hjälpa dig om du har funderingar eller oro med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Hjälp och stöd kring nya coronaviruset

Tillsammans minskar vi smittspridning

Digital undersökning och informationssatsning från MSB

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) förbereder en digital undersökning där målet är att vi i Sverige ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med att begränsa både smitta och konsekvenser av covid-19.

De genomför även en stor informationssatsning för att sprida säker information om det nya coronaviruset.

Läs mer om den digitala undersökningen och informationssatsningen MSB genomför

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper

För att skydda sig mot smitta av covid-19 bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper:

 • begränsa sina sociala kontakter
 • undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel
 • undvika att handla att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.
Stanna hemma om du har symtom och undvik besök hos äldre

För att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre, krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om alla är friska.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer Skydda dig och andra från smittspridning

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid symtom från pollenallergi

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Till allmänna sammankomster hör till exempel; föredrag, offentliga möten, teaterföreställningar och bio, sammankomster i kyrkor och liknande religiösa lokaler, konserter och liknande. Till offentliga tillställningar hör också kultur- och sportarrangemang, mässor och marknader.

De sammankomster som redan fått tillstånd från polisen får genomföras men med max 50 deltagare. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar med mera på Folkhälsomyndighetens webbplats

Årets valborgsfirande i Folkparken ställs in

Detta gäller vid begravningar
Coronaviruset påverkar just nu våra liv på flera olika plan. Även relationerna till nära och kära i livets slutskede liksom möjligheten att hålla begravningsceremonier.

Vi behöver fortsätta hålla begravningar och sörja tillsammans. Försök hålla själva begravningen kort för en mindre krets. Håll vid ett senare tillfälle en minnesstund med den större kretsen.

Här kan du läsa mer information:
Efterlevandeguiden.se
Myndigheten för stöd till trossamfund - information om hur avsked och begravningar påverkas utifrån olika trosinriktningar.

Sammankomster som inte berörs

Skolor och arbetsplatser berörs inte. Inte heller privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande. Här gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation om att bland annat hålla avstånd och undvika trängsel.

Råd för att minska smittspridning på Krisinformation.se

Frågor och svar på polisens webbplats

Så undviker du att smittor sprids

Du som enskild person kan göra skillnad genom ditt agerande. Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten (se video från 1177).
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta

Läs mer om råd för att minska smittspridning på Krisinformation.se

Hälso- och sjukvården svarar på dina frågor

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Det kan vara svårt att komma fram om du ringer telefonnummer 1177 just nu. Det beror på hög belastning.

Besök 1177 Vårdguidens hemsida om du har frågor som:

 • När ska jag stanna hemma?
 • Vilka är symtomen för covid-19?
 • När och var ska jag söka vård?
 • Hur smittar coronaviruset?
 • Hur kan jag undvika att få covid-19?
 • Hur går undersökning och utredning till?
 • Hur behandlas covid-19?
113 13 svarar på frågor

Du som har allmänna frågor om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 är tillgängligt dygnet runt under årets alla dagar.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Informationsmaterial

Så här arbetar kommunen under kris

Filmer