Här finns information om det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Norrköpings kommun följer regeringens och andra myndigheters rekommendationer och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt.

Som kommuninvånare uppmanas du att själv hålla dig uppdaterad via myndigheternas information. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

Skärpta råd i Östergötlands län

Den 19 november tog Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland beslut om att förlänga de skärpta allmänna råd för Östergötlands län som gällt sedan 29 oktober.

De innebär bland annat att du som bor i eller besöker Östergötland ska undvika butiker och idrottsanläggningar. Du bör endast umgås med personer som du bor med och undvika att ordna eller delta i fester och sociala tillställningar. De skärpta råden i Östergötland gäller till och med den 13 december.

På 1177 vårdguiden kan du läsa om vad de nya skärpta råden innebär

 

Vi samverkar med Region Östergötland, Länsstyrelsen och andra aktörer i länet för att tillsammans med länets invånare kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning.

Skärpta råd för Norrköpings kommun

Skärpta råd gällande offentliga och allmänna sammankomster

Måndagen den 16 november meddelade regeringen i samråd med Folkhälsomyndigheten, att max åtta personer kommer att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 24 november. Den tillfälliga restriktionen kommer att i första hand gälla i fyra veckor. Norrköpings kommun kommer att uppdatera informationen om vad detta innebär för våra verksamheter.

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

För dig som behöver stöd och hjälp

Om du behöver stöd eller hjälp

Här hittar du information om flera verksamheter inom Norrköpings kommun och andra organisationer som kan hjälpa dig om du har funderingar eller oro med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Hjälp och stöd kring nya coronaviruset

Frihet från våld i nära relation

Frideborg har olika verksamheter för personer som har upplevt, utsatts eller utövat våld. Hit kan du vända dig för att få stöd och skydd.

Hjälp och stöd från Frideborg

Oro för barn som far illa

Om du är orolig för att ett barn kan fara illa bör du som privatperson anmäla det till socialtjänsten.

Anmäla oro för barn

Information från ansvariga myndigheter

Här hittar du information från Folkhälsomyndigheten - både generella och områdesspecifik information.

Folkhälsomyndighetens information om det nya coronaviruset

1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Det kan vara svårt att komma fram om du ringer telefonnummer 1177 just nu. Det beror på hög belastning.

Besök 1177 Vårdguidens hemsida om du har frågor som:

 • När ska jag stanna hemma?
 • Vilka är symtomen för covid-19?
 • När och var ska jag söka vård?
 • Hur smittar coronaviruset?
 • Hur kan jag undvika att få covid-19?
 • Hur går undersökning och utredning till?
 • Hur behandlas covid-19?
113 13 svarar på frågor

Du som har allmänna frågor om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 är tillgängligt dygnet runt under årets alla dagar.

Stanna hemma om du har symtom

För att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre, krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer Skydda dig och andra från smittspridning

Så undviker du att smittor sprids

Du som enskild person kan göra skillnad genom ditt agerande. Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten (se video från 1177).
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta

Läs mer om råd för att minska smittspridning på Krisinformation.se

Vad innebär ett positivt prov för covid-19?

Ett positivt PCR-prov (provtagning för covid-19) innebär att du har viruset i kroppen men visar inte om du är smittsam. Det kan finnas spår av virus kvar i flera veckor, utan att du är smittsam. Det beror på att provet även upptäcker virus som inte längre kan smitta.

Läs mer om covid-19 och hur länge du kan smitta andra.

Du behöver inte lämna ett nytt prov för att se om viruset har försvunnit.

Berätta för andra

Du kan bli uppmanad av vården att berätta att du har covid-19 för andra som du kan ha smittat, så att de också kan lämna prov. Läs mer om smittspårning i texten Smittskyddslagen.

Vad innebär ett negativt prov för covid-19?

Ett negativt svar på PCR-provet (provtagning för covid-19) innebär att du sannolikt inte hade en pågående infektion när provet togs.

Du kan återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen när du är feberfri och känner dig frisk.

Blir du däremot sämre ska du inte återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen. Du kan då behöva lämna ett nytt prov.

Tillsammans minskar vi smittspridning i kollektivtrafiken

I och med de skärpta råden som gäller från den 29 oktober i Östergötlands län ber dig att visa extra hänsyn och så långt det går undvik att åka kollektivt. Behöver du ändå resa så visa hänsyn och håll avstånd till varandra både ombord och vid hållplatsen, men också när du stiger på och kliver av. Låt de som kliver av göra det innan du själv går ombord. Har du möjlighet att resa en annan tid än i rusningstrafik ber vi dig att göra det samt välja alternativa färdmedel eller promenera.

Läs mer på Östgötatrafikens hemsida

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Till allmänna sammankomster hör till exempel; föredrag, offentliga möten, teaterföreställningar och bio, sammankomster i kyrkor och liknande religiösa lokaler, konserter och liknande. Till offentliga tillställningar hör också kultur- och sportarrangemang, mässor och marknader.

De sammankomster som redan fått tillstånd från polisen får genomföras men med max 50 deltagare. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar med mera på Folkhälsomyndighetens webbplats

Detta gäller vid begravningar
Coronaviruset påverkar just nu våra liv på flera olika plan. Även relationerna till nära och kära i livets slutskede liksom möjligheten att hålla begravningsceremonier.

Vi behöver fortsätta hålla begravningar och sörja tillsammans. Försök hålla själva begravningen kort för en mindre krets. Håll vid ett senare tillfälle en minnesstund med den större kretsen.

Här kan du läsa mer information:
Efterlevandeguiden.se
Myndigheten för stöd till trossamfund - information om hur avsked och begravningar påverkas utifrån olika trosinriktningar.

Sammankomster som inte berörs

Skolor och arbetsplatser berörs inte. Inte heller privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande. Här gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation om att bland annat hålla avstånd och undvika trängsel.

Råd för att minska smittspridning på Krisinformation.se

Frågor och svar på polisens webbplats

Försäkringskassans information om olika ersättningar

Information från Försäkringskassan om smittbärarpenning, vård av barn och andra ersättningar.

Försäkringskassans information om olika ersättningar

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Informationsmaterial

Så här arbetar kommunen under kris

Filmer