Norrköpings komunhttp://www.norrkoping.se/Registrerade dokument för Näringslivsfastigheter i Norrköping ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMTI=%26queryType=infoTilldelningsbeslut, UH-2018-80. Avtal mellan Näringslivsfastigheter i Norrköping AB och Ragn-Sells Avfallsbehandling AB gällande mottagning av förorenade massor och farligt avfall.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtOA==%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 8, fört per capsulam 17 juni.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtOA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtNw==%26queryType=infoProtokoll nr 7 fört vid sammanträde 3 juni 2019.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtNw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtNg==%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 6 fört vid sammanträde 22 maj 2019.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtNg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMTE=%26queryType=infoRegistreringsbevis, 2019-05-24https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtNQ==%26queryType=infoProtokoll nr 5, fört vid sammanträde 29 aprilhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtNQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMTA=%26queryType=infoRegistreringsbevis, ny styrelsehttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMTA=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtNA==%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 4 fört vid sammanträde den 17 april.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtNA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDk=%26queryType=infoÅrsstämmoprotokoll fört vid ordinarie årsstämma, per capsulam 28 mars 2019.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDk=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtMw==%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 3, fört vid sammanträde 2019-04-05.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtMw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDg=%26queryType=infoÅrsredovisning 2018 inkl EY revisionsberättelse och Lekmannarevisions granskningsrapport.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDg=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtMg==%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 2 fört vid sammanträde 1 mars.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtMg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtMQ==%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 1 fört vid sammanträde 14 februari.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE5LzAwMDEtMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDc=%26queryType=infoRättegångsfullmakt, mellan Näringslivsfastigheter och Upphandlingscenter gällande Försäkringsförmedling.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDc=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDY=%26queryType=infoFullmakt upphandla, tilldela och teckna avtal gällande försäkringsförmedling samt försäkringar, mellan Norrköpings kommun och Näringslivsfastigheter i Norrköping AB.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDY=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDU=%26queryType=infoFörvaltningsavtal mellan Kommunstyrelsens kansli och Näringslivsfastigheter för nyttjande av Public 360.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDQ=%26queryType=infoAvtal om anslutning av vidarekopplat brandlarm till Räddningstjänsten Östra Götaland. Fastighet: Hyvlaren 2, Butängsgatan 24https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDM=%26queryType=infoAvtal om anslutning av vidarekopplat brandlarm till Räddningstjänsten Östra Götaland. Fastighet: Prickenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDM=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDI=%26queryType=infoAvtal om anslutning av vidarekopplat brandlarm till Räddningstjänsten Östra Götaland. Fastighet: Prickenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDE=%26queryType=infoAvtal om anslutning av vidarekopplat brandlarm till Räddningstjänsten Östra Götaland. Fastighet: Hyvlaren 2, Fabriksgatan 8https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTkvMDAwMDE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtOQ==%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 9 fört vid per capsulam sammanträde den 18 december.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtOQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtOA==%26queryType=infoProtokoll nr 8 fört vid sammanträde den 7 december.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtOA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtNw==%26queryType=infoProtokoll nr 7 fört vid sammanträde 14 november 2018.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtNw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMjA=%26queryType=infoAktieöverlåtelseavtal mellan Norra Staden och Näringslivsfastigheter gällande samtliga aktier i Fastighets AB Herstaberg.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMjA=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTk=%26queryType=infoBeställning av målning parkeringslinjer samt div småarbeten vid Motorn 13.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTk=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTg=%26queryType=infoBeställning avseende konstruktionsritningar, anpassning av lokaler lokal M och J, Pricken 1.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTg=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTc=%26queryType=infoBeställning avseende konstruktionsritningar, ny undercentral hus B, Pricken 1.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTc=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtNg==%26queryType=infoProtokoll nr 6 fört vid styrelsesammanträde den 18 september.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtNg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTY=%26queryType=infoUnderrättelse, förnyelse av inskrivning Sliparen 3https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTY=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTU=%26queryType=infoAnmälan om förnyelse av inskrivning Norrköping Sliparen 3https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTQ=%26queryType=infoRegistreringsbevis, ändring av firmatecknare.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTM=%26queryType=infoAnmälan om förnyelse av inskrivning, Norrköping Hyvlaren 2.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTM=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtNQ==%26queryType=infoProtokoll nr 5 fört per capsulam 20 juni.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtNQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtNA==%26queryType=infoProtokoll nr 4, fört vid sammanträde 23 maj.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtNA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtMw==%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 3 fört vid konstituerande sammanträde den 19 april.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtMw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTI=%26queryType=infoKöpebrev gällande fastigheten Norrköping Klädesfabriken 1.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTE=%26queryType=infoKöpebrev gällande fastigheten, Norrköping Fiskeby 1:53https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDg=%26queryType=infoProtokoll fört vid ordinarie årsstämma, per capsulam, den 17 april.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDg=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDc=%26queryType=infoÅrsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDc=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDY=%26queryType=infoBeställning på att utföra byte av aerotemper vid Kv Motorn 13.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDY=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDU=%26queryType=infoBeställning på att utföra basturenovering vid Kv Motorn 13.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtMg==%26queryType=infoProtokoll nr 2 fört vid sammanträde den 1 mars.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtMg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDQ=%26queryType=infoRegistreringsbevis från Bolagsverket, revisorhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDM=%26queryType=infoUtdrag från sammanträdesprotokoll § 38 Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2018-02-26. Ny lekmannarevisor.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDM=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtMQ==%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 1 fört vid sammanträde den 8 februari 2018.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE4LzAwMDEtMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDI=%26queryType=infoKöpeavtal mellan Näringslivsfastigheter och Norrevo, köp av fastigheten Norrköping Klädesfabriken 1https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDE=%26queryType=infoKöpeavtal mellan Näringslivsfastigheter och Norrevo, köp av fastigheten Norrköping Fiskeby 1.53https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTgvMDAwMDE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE3LzAwMDEtNw==%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 7 fört vid sammanträde den 7 december.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE3LzAwMDEtNw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE3LzAwMDEtNg==%26queryType=infoProtokoll nr 6 fört vid sammanträde 9 november.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiAyMDE3LzAwMDEtNg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTcvMDAwMTg=%26queryType=infoBeställning på utredning och åtgärdsförslag gällande byte av papptak vid Kv. Motorn 13.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TkZBQiBGIDIwMTcvMDAwMTg=%26queryType=info