Norrköpings komunhttp://www.norrkoping.se/Registrerade dokument för Norrköping Vatten och Avfall ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDIwOC0y%26queryType=infoYttrande över ändring av användning av kontor till skolahttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDIwOC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3NC0x%26queryType=infoKopia av polisanmälanhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3NC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3OS0x%26queryType=infoOffert om revsion av webbplats mot lagkravhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3OS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3OC0x%26queryType=infoBrev om brukningsavgift för dagvatten gatahttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3OC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3Ny0x%26queryType=infoBrev om brukningsavgift för dagvatten gatahttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3Ny0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3Ni0x%26queryType=infoBrev om brukningsavgift för dagvatten gatahttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3Ni0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3NS0x%26queryType=infoBrev om brukningsavgift för dagvatten gatahttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI3NS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDAzMi01%26queryType=infoLagakraftbevis för fastigheten Spinetten 2 inom Klockaretorpethttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDAzMi01%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDA0Ni0y%26queryType=infoUppdragsspecifikationhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDA0Ni0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDIxNy0y%26queryType=infoYttrande över Detaljplan för fastigheten Malen 1 samt del av fastigheten Smedby 6:1https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDIxNy0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDAyNS0z%26queryType=infoLagakraftbevis av Ändring av Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Bladet med flera inom Nordantill i Norrköping (Haken 16 och 18-21)https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDAyNS0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2NS0x%26queryType=infoUppdragsbeställning av huvud- och fiberfilmhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2NS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDE0Mi0y%26queryType=infoBeslut angående avgiftsbefrielse från dagvatten fastighethttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDE0Mi0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDE0Mi0x%26queryType=infoAnsökan om avgiftsbefrielse från dagvatten fastighethttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDE0Mi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDM4My0x%26queryType=infoKungörelse meddelande i miljömål M 5187-13https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDM4My0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDA5OS03%26queryType=infoMark- och ledningskorsningsavtal för trycksatt vattenledning och spillvattenledninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDA5OS03%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDA5OS02%26queryType=infoMark- och ledningskorsningsavtal för dagvattenledninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDA5OS02%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDM3MC0y%26queryType=infoFörslag till beslut om utökade verksamhetsområdenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDM3MC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDM3MS0y%26queryType=infoFörslag till beslut om utökade verksamhetsområdenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDM3MS0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDIyNy04%26queryType=infoSvar om fakturafrekvenser med merahttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDIyNy04%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDIyNy03%26queryType=infoKundbrev om fakturorhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDIyNy03%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDI0My01%26queryType=infoKontrollbesök personalliggarehttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDI0My01%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDM4MS0y%26queryType=infoÄrende avslutashttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDM4MS0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDQxNS0y%26queryType=infoTilldelning av filialnummerhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDQxNS0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2NC0y%26queryType=infoSvar om förorenat vattenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2NC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2NC0x%26queryType=infoMail om förorenat vattenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2NC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2My0y%26queryType=infoDeldom i mål nr M 2061-16 gällande ändringstillstånd i tidigare medgivet tillstånd vid Häradsuddens avfallsanläggninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2My0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2My0x%26queryType=infoDom i mål nr M 198-08 gällande tillstånd enligt miljöbalken avseende omprövning av verksamheten inom Häradsuddens behandlingsanläggning.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2My0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwOC0z%26queryType=infoBestridande av faktura 2124129https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwOC0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwOC0y%26queryType=infoSvar på bestridandehttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwOC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwOC0x%26queryType=infoBestridande av faktura 8003985https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwOC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwNi0x%26queryType=infoEntreprenadkontrakt huvuddel 2 vatten och avlopphttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwNi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDA4MS0y%26queryType=infoBrev om övertagande av nybyggd enskild vatten- och avloppsanläggninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDA4MS0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDMwOC0xNA==%26queryType=infoAvtal om rätt att anlägga och bibehålla ledningar för vatten och avlopphttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDMwOC0xNA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDMwOC0xMw==%26queryType=infoAvtal om rätt att anlägga och bibehålla ledningar för vatten och avlopphttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDMwOC0xMw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDMwOC0xMg==%26queryType=infoAvtal om rätt att anlägga och bibehålla ledningar för vatten och avlopphttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDMwOC0xMg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDMwOC0xMQ==%26queryType=infoAvtal om rätt att anlägga och bibehålla ledningar för vatten och avlopphttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDMwOC0xMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDMwOC0xMA==%26queryType=infoAvtal om rätt att anlägga och bibehålla ledningar för vatten och avlopphttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTgvMDMwOC0xMA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2Mi0x%26queryType=infoBeställning byggnation av gator och vatten- och avloppsanläggninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2Mi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwOS0z%26queryType=infoSvar på bestriden fakturahttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwOS0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwOS0y%26queryType=infoKomplettering med fullmakterhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEwOS0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2MS0y%26queryType=infoYttrande om uppförande av flerbostadshushttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2MS0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2MS0x%26queryType=infoBygglovsremiss om uppförande av flerbostadshushttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2MS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEyNS0x%26queryType=infoAvtal utanför verksamhetsområde om inkoppling till Nodra ABs vatten och avloppsanläggninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDEyNS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2MC0y%26queryType=infoBeslut om avgiftsbefrielse från anläggningsavgift för dagvatten fastighethttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2MC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2MC0x%26queryType=infoAnsökan om avgiftsbefrielse från anläggningsavgift för dagvatten fastighethttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI2MC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI1Ny0x%26queryType=infoAvtal mellan O-Ringen AB och E.ON Energilösningar AB, E.ON Energidistribution AB, Nodra ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI1Ny0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDIxNi0x%26queryType=infoAvtal med fastighetsägare utanför verksamhetsområde om inkoppling till Nodra ABs vatten och avloppsanläggninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDIxNi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI1Ni0z%26queryType=infoVidhållande av bestridnade av faktura 2175426https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI1Ni0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI1Ni0y%26queryType=infoAvslag av bestridande av faktura 2175426https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=QUJWIDIwMTkvMDI1Ni0y%26queryType=info