Norrköpings komunhttp://www.norrkoping.se/Registrerade dokument för Norrköping Spårvägar ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE5LzAwMDItMw==%26queryType=infoProtokoll nr 4 8 maj 2019 Norrköping Spårvägar ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE5LzAwMDItMw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE5LzAwMDItMg==%26queryType=infoProtokoll nr 3 15 april 2019 Norrköping Spårvägar ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE5LzAwMDItMg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE5LzAwMDEtMQ==%26queryType=infoProtokoll från bolagsstämman 28 mars 2019 Norrköping Spårvägar ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE5LzAwMDEtMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTkvMDAwMDI=%26queryType=infoFörvaltningsavtal mellan kommunstyrelsens kansli och Norrköping Spårvägar AB för nyttjande av Public 360.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTkvMDAwMDI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE5LzAwMDItMQ==%26queryType=infoProtokoll nr 1 14 januari 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE5LzAwMDItMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtMTI=%26queryType=infoProtokoll nr 10 11 december 208 Norrköping Spårvägar ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtMTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTkvMDAwMDE=%26queryType=infoAvtal om låneram 2019 Internbankenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTkvMDAwMDE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtMTA=%26queryType=infoProtokoll nr 9 12 november 2018 Norrköping Spårvägar AB.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtMTA=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTk=%26queryType=infoBeslut 7 november att ge Norrevo i uppdrag att i pågående projekt med nya uppställningsplatser för bussar vid fastigheten Spårvägen 3, även ta med strömförsörjning för laddning av 3 st fordon av typ 72 El.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTk=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTg=%26queryType=infoStyrelsebeslut 12 nov, uppdrag till Tekniska kontoret att utreda hur nätuppbyggnaden ska se ut i spårvagnarna för att klara kravspecifikation från Östgötatrafiken.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTg=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTc=%26queryType=infoPartneravtal mellan Upplev Norrköping och Norrköping Spårvägar AB, Light Festival. https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTc=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtOQ==%26queryType=infoProtokoll nr 8 2018 Norrköping Spårvägar ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtOQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTY=%26queryType=infoGarantiavtal mellan Norrköping Spårvägar och Östgötatrafikenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTY=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTU=%26queryType=infoÖverenskommelse mellan Norrköpings Spårvägar AB och Tekniska kontoret angående tilläggshyra. Projekt 500044https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtOA==%26queryType=infoProtokoll nr 7 26 sept 2018https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtOA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTM=%26queryType=infoAvtal mellan Norrköping Spårvägar och Norrevo Fastigheter att upphandla del A F8-verkstad i projektet utbyggnad av fastighet Spårvägen 3.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTM=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTI=%26queryType=infoSamarbetsavtal mellan Norrköpings Äventyrsgolf AB och Norrköping Spårvägar AB.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtNw==%26queryType=infoProtokoll nr 6 2018 Norrköping Spårvägarhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtNw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTE=%26queryType=infoBeställning avseende renovering av kök, golv och matsal vid Spårvägen 3, Projekt 600090.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTA=%26queryType=infoBeställning avseende installation av belysning kök, projekt 600090https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMTA=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtNg==%26queryType=infoProtokoll nr 5 20 augusti 2018https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtNg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDk=%26queryType=infoMinnesanteckningar från dialogmöte mellan styrelsens presidium och lekmannarevision.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDk=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtNQ==%26queryType=infoProtokoll nr 4 2018 Norrköping Spårvägar ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtNQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDg=%26queryType=infoBeställning avseende asfaltering och målning av linjer på Prärien.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDg=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtNA==%26queryType=infoProtokoll nr 3 25 maj 2018https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtNA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtMw==%26queryType=infoProtokoll bolagsstämma 17 april 2018https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtMw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtMg==%26queryType=infoProtokoll nr 2 2018-05-07 Norrköping Spårvägar ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtMg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDc=%26queryType=infoBeställning på att utföra åtgärder efter elbesiktning.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDc=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtMQ==%26queryType=infoProtokoll nr 1 2018-02-15https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE4LzAwMDEtMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDY=%26queryType=infoBeställning till AssaAbloy på byte av garageport.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDY=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDU=%26queryType=infoBeställning på att utföra målning i samband med ombyggnad/anpassning till kontor vid Spårvägen.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDQ=%26queryType=infoBeställning på att utföra ombyggnad/anpassning av kontor.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDM=%26queryType=infoBeställning på att utföra rörarbeten i samband med ombyggnad/anpassning till kontor vid Spårvägen 3.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDM=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDI=%26queryType=infoBeställning på att utföra elarbeten i samband med ombyggnad/anpassning till kontor vid Spårvägen 3.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDE=%26queryType=infoBeställning på att utföra Ventilationsarbeten i samband med ombyggnad/anpassning till kontor vid Spårvägen 3.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTgvMDAwMDE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtMTE=%26queryType=infoProtokoll nr 8 14 dec 2017https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtMTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTc=%26queryType=infoAvtal mellan Norrköping Spårvägar AB och Norrköping Norrevo Fastigheter AB om förvaltning av lokalerhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTc=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtOQ==%26queryType=infoProtokoll nr 7 2017 171113https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtOQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTY=%26queryType=infoBeställning på uppkoppling av 5 st FTX-aggregat vid Spårvagnshallen. Projekt 600069https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTY=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTU=%26queryType=infoBeställning på att leverera skåplås samt sandpåfyllningsmunstycke. Projekt 1861https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTQ=%26queryType=infoBeställning på att utföra fast underspolningsramp till Spårvagn/busstvätt. Projekt 1859https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtOA==%26queryType=infoProtokoll nr 6 2017 Norrköping spårvägar ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtOA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtNw==%26queryType=infoStyrelsesammanträde nr 5 2017-06-20https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtNw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtNg==%26queryType=infoProtokoll nr 4 9 maj 2017 Norrköping Spårvägar ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtNg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTM=%26queryType=infoDom angående överklagan i upphandlingen ramavtal avseende besiktning vibration II.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTM=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtNQ==%26queryType=infoProtokoll vid ordinarie bolagsstämma 20 april 2017 Norrköping spårvägar https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiAyMDE3LzAwMDEtNQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTI=%26queryType=infoBeställning till Bravida på att utföra reparation av klippskåp vid Spårvagnshallarna.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTE=%26queryType=infoBeställning till Torpheimer på asbetssanering vid Spårvagnshallarna.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTA=%26queryType=infoBeställning på att utföra leverans samt installation av golv vid Spårvagnshallarna.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMTA=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMDk=%26queryType=infoBeställning på att utföra leverans och installation av kylmaskin samt inkoppling av kylbatteri vid Spårvagnshallarna.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNBQiBGIDIwMTcvMDAwMDk=%26queryType=info