Norrköpings komunhttp://www.norrkoping.se/Registrerade dokument för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOS8wMDAxLTU=%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 5 fört vid extra styrelsesammanträde den 5 juli.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOS8wMDAxLTU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDE1%26queryType=infoBrev från Collectum gällande fusionen mellan Fastighets AB Herstadberg och Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDE1%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDE0%26queryType=infoTilldelningsbeslut, UH-2018-80. Avtal mellan Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och Ragn-Sells Avfallsbehandling AB gällande mottagning av förorenade massor och farligt avfall.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDE0%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDEz%26queryType=infoNytt registreringsbevis daterat 2019-06-17https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDEz%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOS8wMDAxLTQ=%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 4 fört vid sammanträde 22 maj 2019.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOS8wMDAxLTQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDEy%26queryType=infoNytt registreringsbevis från Bolagsverkethttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDEy%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDEx%26queryType=infoMeddelande angående väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av kv Vulkan, Norrköpings kommun.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDEx%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDEw%26queryType=infoBekräftelse av registrerad förmedlarfullmakt, Söderberg och Partners Ic AB.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDEw%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA5%26queryType=infoUtdrag från kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll § 76, 2019-04-29.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA5%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA4%26queryType=infoRegistreringsbevis, ny styrelsehttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA4%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOS8wMDAxLTM=%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 3, fört vid sammanträde 2019-04-05.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOS8wMDAxLTM=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA3%26queryType=infoProtokoll fört vid ordinarie årsstämma, per capsulam, 28 mars 2018https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA3%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA2%26queryType=infoÅrsredovisning 2018 inkl EY revisionsberättelse och Lekmannarevisions granskningsrapport.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA2%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOS8wMDAxLTI=%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 2 fört vid sammanträde den 1 mars.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOS8wMDAxLTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOS8wMDAxLTE=%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 1 fört vid sammanträde den 14 februari.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOS8wMDAxLTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA1%26queryType=infoUnderrättelse om beviljad lagfartsansökan, på fastigheten Filaren 7.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA1%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA0%26queryType=infoAvtal om anslutning av vidarekopplat brandlarm till Räddningstjänsten Östra Götaland.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDA0%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDAz%26queryType=infoAvtal om koncernkonto och låneram 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDAz%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDAy%26queryType=infoRättegångsfullmakt mellan Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och Upphandlingscenter.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDAy%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDAx%26queryType=infoFullmakt upphandla, tilldela och teckna avtal gällande försäkringsförmedling samt försäkringar, mellan Norrköpings kommun och Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE5LzAwMDAx%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDE0%26queryType=infoFörvaltningsavtal med KS-kansli gällande nyttjande av Public 360 och Mina mötenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDE0%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTg=%26queryType=infoProtokoll nr 8 fört vid sammanträde 7 december.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTg=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDEz%26queryType=infoSammanträdesprotokoll, kommunfullmäktige § 177 Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDEz%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTc=%26queryType=infoProtokoll nr 7 fört vid sammanträde 2018-11-14.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTc=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDEy%26queryType=infoAktieöverlåtelseavtal mellan Norra Staden och Näringslivsfastigheter gällande samtliga aktier i Fastighets AB Herstaberg.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDEy%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDEx%26queryType=infoUppdragsavtal mellan Norra Staden och Paragera.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDEx%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDEw%26queryType=infoPersonuppgiftsbiträdesavtal mellan Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och Norrevo Fastigheter AB.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDEw%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTY=%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 5, fört per vid sammanträde per capsulam den 4 september.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTY=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTU=%26queryType=infoProtokoll nr 6 fört vid styrelsesammanträde den 18 september.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDA4%26queryType=infoFörvaltningsavtal mellan Norra Staden Fastighetsutveckling AB och Norrevo Fastigheter ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDA4%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDA3%26queryType=infoDelegationsprotokoll 2018-06-21 §755, Miljösanktionsavg för sent utförd läckagekontroll Vulkan 7.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDA3%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDA2%26queryType=infoRegistreringsbevis, fusion Fastighetsbolaget Fredrikdalsgatan i Norrköping AB samt Norrköping Vulkangatan Fastigheter AB har uppgått i Norra Staden.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDA2%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDA1%26queryType=infoRegistreringsbevis, ändring av firmatecknare.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDA1%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTQ=%26queryType=infoProtokoll nr 4, fört vid sammanträde 23 maj.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDA0%26queryType=infoProtokoll fört vid ordinarie bolagsstämma per capsulam den 17 april.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDA0%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTM=%26queryType=infoProtokoll nr 3 fört vid konstituerande sammanträde den 19 april.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTM=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDAz%26queryType=infoÅrsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDAz%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTI=%26queryType=infoProtokoll nr 2 fört vid sammanträde den 1 mars.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDAy%26queryType=infoRegistreringsbevis från Bolagsverket, revisorhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDAy%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDAx%26queryType=infoUtdrag från sammanträdesprotokoll § 38 Kommunfullmäktiges fyllnadsval 2018-02-26. Ny lekmannarevisor.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE4LzAwMDAx%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTE=%26queryType=infoProtokoll nr 1 fört vid sammanträde den 8 februari 2018.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxOC8wMDAxLTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxNy8wMDAxLTk=%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 9 fört vid sammanträde den 7 december.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxNy8wMDAxLTk=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxNy8wMDAxLTg=%26queryType=infoProtokoll nr 8 fört vid styrelsesammanträde den 9 november.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxNy8wMDAxLTg=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE3LzAwMDE1%26queryType=infoBeställning avseende kontorsmöblerhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE3LzAwMDE1%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxNy8wMDAxLTc=%26queryType=infoStyrelseprotokoll nr 7 fört vid sammanträde 7 september.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxNy8wMDAxLTc=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE3LzAwMDEz%26queryType=infoBeställning på en en rapport som redogör för Trafikverkets ansvar när de köper fastigheter som berörs av spårvägskorridoren.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE3LzAwMDEz%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE3LzAwMDEy%26queryType=infoSvar på förfrågan om eventuella kontakter kring ett antal företag och privatpersoner. https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE3LzAwMDEy%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE3LzAwMDEx%26queryType=infoFörfrågan om eventuella kontakter kring ett antal företag och privatpersoner.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE3LzAwMDEx%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE3LzAwMDEw%26queryType=infoUppdragsbrev skatterådgivning inför byggnation av Ostlänken.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgRiAyMDE3LzAwMDEw%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxNy8wMDAxLTY=%26queryType=infoProtokoll nr 6 fört vid sammanträde den 30 maj.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=TlNGQUIgMjAxNy8wMDAxLTY=%26queryType=info