Norrköpings komunhttp://www.norrkoping.se/Registrerade dokument för Vård- och omsorgsnämndenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1Ng==%26queryType=infoAnställningsbevis 2019-08-19-2019-10-18https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1Ng==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1NQ==%26queryType=infoRegistrering av utförd loggkontroll, Trumpetaregatan 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1NQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2My0y%26queryType=infoKravprofil - Rekrytering av sakkunnig till vård- och omsorgskontoret, uppdrag 12271https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2My0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2My0x%26queryType=infoAnnons - Rekrytering av sakkunnig till vård- och omsorgskontoret, uppdrag 12271https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2My0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2MC01%26queryType=infoUnderlag för utbetalninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2MC01%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2MC00%26queryType=infoMailkonversation med försäkringssamordnarehttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2MC00%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2MC0z%26queryType=infoÖverenskommelse om ersättninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2MC0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2MC0y%26queryType=infoSvar på begäran om ersättning för sjukhusräkningar i samband med kraftig allergisk reaktionhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2MC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2MC0x%26queryType=infoBegäran av ersättning för sjukhusräkningar i samband med kraftig allergisk reaktionhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg2MC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDE0OC00%26queryType=infoRisk- och väsentlighetsanalys Bygdevägen 15, 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDE0OC00%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1OS0y%26queryType=infoFråga och svar med vändande post - Anstånd beviljas till den 4 november 2019 - dnr 8.5-28570/2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1OS0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1Mw==%26queryType=infoAnmälan arbetsskada Orrekullavägen 16https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1Mw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDc5Ny0y%26queryType=infoSvar avvikelse 61803https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDc5Ny0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1Mg==%26queryType=infoAnmälan arbetsskada Linköpingsvägen 16https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1Mg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1MQ==%26queryType=infoAnmälan arbetsskada Ljuragatan 17-19https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1MQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDk0NS02%26queryType=infoYttrande över handling - Överklagat beslut om särskilt boende enligt LSS . Mål 9022-18https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDk0NS02%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDgyOC0z%26queryType=infoSamma avvikelse inkom igen. Avvikelse mellan vårdgivare 461589, bristande personlig omvårdnadhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDgyOC0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1OC0y%26queryType=infoKomplettering av handlingar till förvaltningsrätten i mål 6799-19 - Laglighetsprövning enligt kommunallagenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1OC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDY3Ny0y%26queryType=infoMeddelande till avsändare avseende avvikelse 60690https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDY3Ny0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1OS0x%26queryType=infoBegäran om yttrande över klagomål på vård och omsorg inom bostad med särskild service - dnr 8.5-28570/2019 https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1OS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1OC0x%26queryType=infoAnmodan om komplettering av handlingar - Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Plan för bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen för år 2020-2023https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1OC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDQwMS0y%26queryType=infoEnligt handläggare har beslutet omprövats. Ärendet kan där med avslutas.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDQwMS0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1Ny0x%26queryType=infoAvvikelse (62834) mellan vårdgivare - externt - vårdplanering telefonkontakthttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1Ny0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDgzMC0y%26queryType=infoSvar - Avvikelse (461637) mellan vårdgivare gällande samverkan - rutiner - externt.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDgzMC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDEzNC0z%26queryType=infoRisk- och väsentlighetsanalys 2019 Hemsjukvården Söderhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDEzNC0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDM0Ni0xNg==%26queryType=infoProtokollsutdrag vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-08-15 § 105:1 Rapport från kontaktpolitikerhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDM0Ni0xNg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDAwNS00Mw==%26queryType=infoEkonomisk uppföljning/prognos juli månad 2019 för vård- och omsorgsnämnden https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDAwNS00Mw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDE0My01%26queryType=infoRisk och väsentlighetsanalys S:t Persgatan 134:1 hemtjänsthttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDE0My01%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDE0My00%26queryType=infoRisk och väsentlighetsanalys Dagverksamhet S:t Persgatan 134 och Värmlandsgatan 16.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDE0My00%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDk0NS01%26queryType=infoÖverklagat beslut om särskilt boende enligt LSS . Mål 9022-18.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDk0NS01%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDAxMy0xOA==%26queryType=infoProtokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 15 augusti 2019 - Anmälan av delegationsbeslut som delges vård- och omsorgsnämnden och utskottet år 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDAxMy0xOA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDgzMi0z%26queryType=infoProtokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 15 augusti 2019 - Nämndinitiativ - Fler verksamheter inom särskilt boende bör konkurrensutsättas https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDgzMi0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDMyNi0xMw==%26queryType=infoProtokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 15 augusti 2019 - Politisk referensgrupp för revidering av riktlinje för utformning av vård- och omsorgslokalerhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDMyNi0xMw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDAwNS00Mg==%26queryType=infoProtokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 15 augusti 2019 - Internbudget 2019 inklusive ekonomisk uppföljning och boksluthttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDAwNS00Mg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDMyNi0x%26queryType=infoAvslutas - finns i ett annat ärende - hänvisning 2019/0647 734https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDMyNi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDQ3MS0y%26queryType=infoÄrendet avslutas - Blev ingen extern placering enligt koordinatorhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDQ3MS0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDU0Mi0z%26queryType=infoMötesanteckningar från kommunens styrgrupp för Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) 2019-05-03https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDU0Mi0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDI0Mi02%26queryType=infoÅtgärdsplan efter verksamhetsuppföljning Ljuragatan 17-19 https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDI0Mi02%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDI0Mi01%26queryType=infoUppföljningsrapport Ljuragatan 17-19 - Uppföljning enligt beslutad uppföljningsplan 2019-2022 https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDI0Mi01%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDgzNi0z%26queryType=infoFöreläggande - Överklagan beslut om bostad för vuxna enligt LSShttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDgzNi0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDM4OC03%26queryType=infoAvtal läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård Cityhälsan Söderhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDM4OC03%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDI0Mi00%26queryType=infoÅtgärdsplan efter verksamhetsuppföljning Ljuragatan 13-15 https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDI0Mi00%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDI0Mi0z%26queryType=infoUppföljningsrapport Ljuragatan 13-15 - Uppföljning enligt beslutad uppföljningsplan 2019-2022 https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDI0Mi0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1NC0y%26queryType=infoFöljebrev - Överklagan som avser beslut om daglig verksamhet som omprövats och avslutats.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDg1NC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDU2My03%26queryType=infoUnderskrivet Ramavtal - Boende med stöd för klient med missbruk med placering enligt 4:1 SoL individuellt boende - UH-2014-446 -fortsättning på ärende VON 2016/0205 050https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDU2My03%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1MA==%26queryType=infoLoggkontroll augusti 2019 Hemsjukvården Söderhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIEYgMjAxOS8wMDM1MA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDYxNS01%26queryType=infoAnställningsbevis - rekrytering av assistent till myndighetsutövningen på vård- och omsorgskontoret, uppdrag 10513.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDYxNS01%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDYxNS00%26queryType=infoAnsökan - rekrytering av assistent till myndighetsutövningen på vård- och omsorgskontoret, uppdrag 10513.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDYxNS00%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDYxNS0z%26queryType=infoSammanställning - rekrytering av assistent till myndighetsutövningen på vård- och omsorgskontoret, uppdrag 10513.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTgvMDYxNS0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDc3MC03%26queryType=infoKomplettering - Överklagan som avser beslut om personlig assistans, omfattning, enligt 9 § 2 LSS - mål 6225-19https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Vk9OIDIwMTkvMDc3MC03%26queryType=info