Norrköpings komunhttp://www.norrkoping.se/Registrerade dokument för Stadsplaneringsnämndenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTQvMDIxOC0xMjY=%26queryType=infoMEJLKONVERSATION mellan 2018-05-29 och 2018-10-09 angående planbeskrivning - Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 söder om Dragaregatan inom Hagebyhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTQvMDIxOC0xMjY=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU4MC0y%26queryType=infoFörslag till miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun tillägg till översiktsplanhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU4MC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxNy0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Skrinnaren 1https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxNy0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTYvMDI2MS00%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Sparkontot 3https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTYvMDI2MS00%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDQ4Mi0xMQ==%26queryType=infoMEDDELANDE om ÅTERBUD till erbjuden tomt - Tomtfördelning Odensåkerhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDQ4Mi0xMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTAvMDMyMy0zMTM=%26queryType=infoKOMPLETTERING till skrivelse angående ersättningsanspråk för fastigheten Klockaretopet 1:2https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTAvMDMyMy0zMTM=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxNi0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Slagverket 87https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxNi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIEYgMjAxOC8wMTIzNA==%26queryType=infoMEDDELANDE om tekniskt fel vid betalning med vissa betalkort 2018-12-27https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIEYgMjAxOC8wMTIzNA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIEYgMjAxOC8wMTIzMw==%26queryType=infoFRÅGOR om mät-, kart- och GIS-program inför upphandling av nytt systemhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIEYgMjAxOC8wMTIzMw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTcvMDUwOS0yMA==%26queryType=infoGODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE av kostnadsfördelning tillhörande Ensjöns reglering av år 1934https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTcvMDUwOS0yMA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTkvMDAwNy0y%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN om friköp av tomträtt - Försäljning av tomträtthttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTkvMDAwNy0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDQyNC0y%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av fastigheten Gitarren 18https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDQyNC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDQ4Mi0xMA==%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Tomtfördelning Odensåkerhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDQ4Mi0xMA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIEYgMjAxOC8wMTIzMg==%26queryType=infoFRÅGA angående verksamhet i fastigheten Blomman 12https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIEYgMjAxOC8wMTIzMg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxNS0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Sextanten 12https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxNS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIEYgMjAxOC8wMTIzMQ==%26queryType=infoMEJLKORRESPONDENS från 2018-11-19 till 2018-12-21 angående frågor om luftkvalitetsutredningar för västra staden i Norrköpinghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIEYgMjAxOC8wMTIzMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxNC0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Bandet 8https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxNC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxMy0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Oket 4https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxMy0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIEYgMjAxOC8wMTIzMA==%26queryType=infoKOPIA på anmälan angående brand på Vattenverksvägenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIEYgMjAxOC8wMTIzMA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDQ4Mi05%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Tomtfördelning Odensåkerhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDQ4Mi05%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxMi0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Kullerstad 12:83https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxMi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxMS0x%26queryType=infoINFORMATION om bevarandeplaner som fastställdes 2018-12-19 - Fastställda bevarandeplaner för Natura 2000-områdenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxMS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxMC0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Banklånet 4https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYxMC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMDkvMDA2MS0zOQ==%26queryType=infoMEDDELANDE angående att utgångsdatum har passerats för fastigheten Spinnhuset 12 - Exploatering kv Spinnhusethttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMDkvMDA2MS0zOQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwOS0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Kullerstad Prästgård 1:107https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwOS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwOC0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Lutan 4https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwOC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDIyMy00%26queryType=infoBESLUT om skyddsrumsstatus för fastigheten Smedby 6:56 (skyddsrum 170011-4 och 169978-5) - Föreläggande och godkännandebevis för skyddsrum 2018https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDIyMy00%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDIzOS03%26queryType=infoUNDERRÄTTELSE om överlåten tomträtt - Försäljning av tomträtten Visen 3https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDIzOS03%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwNy0x%26queryType=infoMEJLKORRESPONDENS och BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE - Beställning av FME-licenserhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwNy0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTEvMDMwNy0xOTA=%26queryType=infoGRANSKNINGSYTTRANDE - Detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats) med närområde inom Smedbyhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTEvMDMwNy0xOTA=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwNi0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Dimman 6https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwNi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwNS0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Brunsoppen 2https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwNS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDM0Ni01%26queryType=infoPROTOKOLLSUTDRAG § 199 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDM0Ni01%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwNC0x%26queryType=infoINFORMATION om fastställda bevarandeplaner 2018-12-19 - Bevarandeplan för Natura 2000-området Skriketorpsravinen SE0230306https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwNC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwMy0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Dimman 5https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwMy0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwMi0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Lejongapet 6https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwMi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwMS0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Kullerstad Prästgård 1:141https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwMS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwMC0x%26queryType=infoFRÅGOR angående tomträttsavgift och friköp - Försäljning av tomträtten Barkborren 8https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDYwMC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5OS0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Jordgubben 4https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5OS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5OC0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Bojen 7https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5OC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5Ny0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Tårtan 7https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5Ny0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5Ni0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Rosenbönan 7https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5Ni0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5MC0z%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN - Försäljning av tomträtten Snoan 52https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5MC0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTkvMDAwNy0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN om friköp av tomträtt - Försäljning av tomträtthttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTkvMDAwNy0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDA4MC0xMQ==%26queryType=infoPROTOKOLLSUTDRAG § 194 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDA4MC0xMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU3Ny0z%26queryType=infoMEDDELANDE angående avbrutet friköp av tomträtten Båten 10https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU3Ny0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5NS0x%26queryType=infoBEKRÄFTELSE på intresseanmälan om friköp av tomträtten Listen 5https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5NS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5NC0x%26queryType=infoINTRESSEANMÄLAN med vändande SVAR angående friköp av tomträtten Morteln 10https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTgvMDU5NC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTUvMDA3Ny0xNDc=%26queryType=infoBESTÄLLNING av kartor samt INBJUDAN till informationsträff - Detaljplan för fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde inom Vilbergenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTUvMDA3Ny0xNDc=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTEvMDMxOC0xNTc=%26queryType=infoFRÅGA angående lediga tomter - Detaljplan för del av fastigheten Getå 1:2 med närområde inom Kvillingehttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U1BOIDIwMTEvMDMxOC0xNTc=%26queryType=info