Norrköpings komunhttp://www.norrkoping.se/Registrerade dokument för Samordningsförbundet Östra Östergötlandhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAzLTE1%26queryType=infoBudgetuppföljning januari - juli inklusive kommentarer till prognos på helårhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAzLTE1%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM4LTI=%26queryType=infoInbjudan NNS höstkonferens den 29 - 30 oktoberhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM4LTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM4LTE=%26queryType=infoNNS höstkonferens den 29 - 30 oktoberhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM4LTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM3LTI=%26queryType=infoDelårsrapport per den 30 juni 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM3LTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM1LTI=%26queryType=infoKompetensutveckling och strukturella insatser till medlemmarna gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningarhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM1LTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAzLTE0%26queryType=infoBudgetuppföljning jan - juli 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAzLTE0%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM0LTU=%26queryType=infoFörtydligande av processen medelstilldelninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM0LTU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM0LTQ=%26queryType=infoBrev medelstilldelning 2020https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM0LTQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDMzLTU=%26queryType=infoFörteckning fattade beslut under perioden 2019-01-31 - 2019-05-24https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDMzLTU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM2LTI=%26queryType=infoReviderad delegations- och beslutsordninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM2LTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM0LTM=%26queryType=infoÄskande av medel 2020 SF Östra Östergötlandhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM0LTM=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDA1LTE1%26queryType=infoKontrollrapporterhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDA1LTE1%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDMyLTU=%26queryType=infoMinnesanteckningar samråd med förbundsmedlemmar 2019-06-20https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDMyLTU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI0LTEy%26queryType=infoDiskussionsunderlag till förbundets långsiktiga inriktninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI0LTEy%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAzLTEz%26queryType=infoBudgetuppföljning januari - juli 2019 inklusive kommentarerhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAzLTEz%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM3LTE=%26queryType=infoGodkännande av delårsrapport per den 30 junihttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM3LTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM0LTI=%26queryType=infoÄskande av medel för 2020https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM0LTI=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM2LTE=%26queryType=infoRevidering av delegationsordninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM2LTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM1LTE=%26queryType=infoFörslag till strukturinriktat arbete för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM1LTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDA1LTE0%26queryType=infoGenomförd internkontrollhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDA1LTE0%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDMyLTQ=%26queryType=infoInformation från medlemssamrådet den 20 junihttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDMyLTQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDMzLTQ=%26queryType=infoUppföljning av fattade besluthttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDMzLTQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI4LTQ=%26queryType=infoOmvärldsanalys Försäkringskassanhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI4LTQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAyLTg=%26queryType=infoBeslutsförteckning maj juli 2019 förbundschefhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAyLTg=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDA0LTc=%26queryType=infoSummering av dagens sammanträde 2019-08-29https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDA0LTc=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI2LTU=%26queryType=infoÖvriga frågor 2019-08-29https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI2LTU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTE0%26queryType=infoSamordningsnytt juli 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTE0%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTEz%26queryType=infoSvar på skrivelse om statlig tilldelning inför 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTEz%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTEy%26queryType=infoSkrivelse om statlig tilldelning inför 2019 https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTEy%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTEx%26queryType=infoSKL ställningstagande FINSAMhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTEx%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDE0LTE2%26queryType=infoVerksamhetsinriktning NNS 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDE0LTE2%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIwLTEy%26queryType=infoNNS AU-protokoll 2019-08-05https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIwLTEy%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIwLTEx%26queryType=infoNNS AU-protokoll 2019-06-27https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIwLTEx%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIwLTEw%26queryType=infoNNS AU-protokoll 2019-06-04https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIwLTEw%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIwLTk=%26queryType=infoNNS styrelseprotokoll 2019-05-29https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIwLTk=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTEw%26queryType=infoRapporter 2019-08-29https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTEw%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIxLTk=%26queryType=infoBeslut om ansvarsfrihet Söderköpings kommun KF § 75https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIxLTk=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIxLTg=%26queryType=infoBeslut om ansvarsfrihet Valdemarsviks kommun KF § 67https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIxLTg=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM0LTE=%26queryType=infoMedelstilldelning samordningsförbund 2020https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDM0LTE=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOC8wMDA2LTUx%26queryType=infoPresentation Samordningsbron SÖÖ 190524.pdfhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOC8wMDA2LTUx%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI3LTQ=%26queryType=infoAntagen dokumenthanteringsplanhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI3LTQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAyLTc=%26queryType=infoProtokollsutdrag från Samordningsförbundet Östra Östergötlands sammanträde den 24 maj 2019 - Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAyLTc=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDA0LTY=%26queryType=infoProtokollsutdrag från Samordningsförbundet Östra Östergötlands sammanträde den 24 maj 2019 - Summering av dagens sammanträde 2019-05-24https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDA0LTY=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI2LTQ=%26queryType=infoProtokollsutdrag från Samordningsförbundet Östra Östergötlands sammanträde den 24 maj 2019 - Övriga frågor 2019-05-24https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI2LTQ=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTk=%26queryType=infoProtokollsutdrag från Samordningsförbundet Östra Östergötlands sammanträde den 24 maj 2019 - Rapporter 2019-05-24https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAxLTk=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI0LTEx%26queryType=infoProtokollsutdrag från Samordningsförbundet Östra Östergötlands sammanträde den 24 maj 2019 - Utveckling av förbundets långsiktiga inriktninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI0LTEx%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOC8wMDA2LTUw%26queryType=infoProtokollsutdrag från Samordningsförbundet Östra Östergötlands sammanträde den 24 maj 2019 - Uppföljning av ESF-projektet Samordningsbronhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOC8wMDA2LTUw%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIzLTU=%26queryType=infoProtokollsutdrag från Samordningsförbundet Östra Östergötlands sammanträde den 24 maj 2019 - Åtagandebeskrivning från Plattformarnahttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDIzLTU=%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAzLTEy%26queryType=infoProtokollsutdrag från Samordningsförbundet Östra Östergötlands sammanträde den 24 maj 2019 - Budgetuppföljning januari - april 2019 inklusive kommentarerhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDAzLTEy%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI3LTM=%26queryType=infoProtokollsutdrag från Samordningsförbundet Östra Östergötlands sammanträde den 24 maj 2019 - Godkännande av dokumenthanteringsplanhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=U0FNw5YgMjAxOS8wMDI3LTM=%26queryType=info