Norrköpings komunhttp://www.norrkoping.se/Registrerade dokument för Byggnads- och miljöskyddsnämndenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE2Mi0y%26queryType=infoKOMPLETTERING av anmälan om personuppgiftsincidenthttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE2Mi0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIEYgMjAxOS8wMDAzMQ==%26queryType=infoSynpunkt om skyltning på restaurang Maxhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIEYgMjAxOS8wMDAzMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIEYgMjAxOS8wMDAzMA==%26queryType=infoPROTOKOLLSUTDRAG § 83 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019 - Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder 2018https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIEYgMjAxOS8wMDAzMA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0My0y%26queryType=infoSynpunkter om Arkö 1:2 Uppförande av mobiltorn och teknikbodarhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0My0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE2Mi0x%26queryType=infoAnmälan av personuppgiftsincidenthttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE2Mi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMC01%26queryType=infoMBL-protokoll från förhandling enligt MBL § 11 om kommande flyttar inom Rosenhusethttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMC01%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMC00%26queryType=infoMBL-protokoll från förhandling enligt MBL § 11 om flytt av markförvaltarna till arbetsplatser inom kvarteret Kabelnhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMC00%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMC0z%26queryType=infoReviderad projektplan för flyttprojektet 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMC0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMC0y%26queryType=infoProjektplan för flyttprojektet 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMC0x%26queryType=infoUppdragsspecifikation för flyttprojektet 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE2MS0x%26queryType=infoDelegationsprotokoll § 17 Definitiv avskrivning av kundfordringar för byggnads- och miljöskyddsnämnden, tillstånd https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE2MS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxMC0xNg==%26queryType=infoRapport juli 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxMC0xNg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTYvMDA4OS02MA==%26queryType=infoKallelse Byggnads- och miljöskyddsnämnden 2019-08-14https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTYvMDA4OS02MA==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1OS0x%26queryType=infoJonsberg 5:1 Anslutning till allmän VA-anläggninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1OS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxNS0xMQ==%26queryType=infoRedovisning av externa myndighetsbeslut, bygglovhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxNS0xMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxMy0xMQ==%26queryType=infoVerksamhetsinformation bygglovhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxMy0xMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxNC0xMQ==%26queryType=infoExterna myndighetsbeslut inkomna till avdelningen miljö och hälsahttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxNC0xMQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDA2OC03%26queryType=infoVerksamhetsinformation från miljö och hälsahttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDA2OC03%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxMS0xMw==%26queryType=infoNämndgemensamma rapporter, byggnads- och miljöskyddsnämnden 14 augusti 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxMS0xMw==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxMi0xMg==%26queryType=infoRedovisning av delegerade beslut som tagits under juni-juli 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxMi0xMg==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDA4NS01%26queryType=infoMBL-protokoll - Förhandling enligt MBL § 11 om flerårsbudget 2020-2023 för samhällsplaneringsnämnden, byggnads- och miljöskyddsnämnden och tekniska nämndenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDA4NS01%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxMC0xNQ==%26queryType=infoEkonomisk uppföljning och prognos juli 2019https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDAxMC0xNQ==%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE2MC0x%26queryType=infoAnsökan om bostadsanpassningsbidrag https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE2MC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzNi0x%26queryType=infoSankt Johannes 1:27, Markarbete, prövning i efterhand samt sanktionsavgifthttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzNi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1NS0x%26queryType=infoKonungsunds-Säby 1:4 Uppförande av 2 st enbostadshus, förhandsbeskedhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1NS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1Ni0x%26queryType=infoBorg 11:2 Uppförande av mast samt teknikskåphttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1Ni0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0OC0x%26queryType=infoJärstad 3:2 Uppförande av fritidshus; förhandsbesked och strandskyddsprövninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0OC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0NC0x%26queryType=infoKonungsund 6:9, Uppförande av enbostadshus, förhandsbeskedhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0NC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0My0x%26queryType=infoArkö 1:2 Uppförande av mobiltorn och teknikbodarhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0My0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDExMi0x%26queryType=infoTingstad 14:18 Uppförande av kontor, lager, restaurang, förhandsbeskedhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDExMi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0Mi0x%26queryType=infoGropkärren 1:1 Uppförande av mast och teknikbodhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0Mi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzNS0x%26queryType=infoFörbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Skränge 3:9https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzNS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzMi0x%26queryType=infoFörbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Mauritsberg 2:21https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzMi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0Ny0x%26queryType=infoTrossen 6 Inglasning av balkong lgh 156https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0Ny0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzOS0x%26queryType=infoRivning av vattentornhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzOS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1My0x%26queryType=infoRemiss från finansdepartementet utifrån promemorian om byggnaders energiprestanda - förslag på ändringar i plan- och bygglagenhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1My0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1Mi0x%26queryType=infoRemiss av Boverkets rapport 2019:16 - Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystemhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1Mi0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1MS0y%26queryType=infoFöljebrev till beslut om tillfälligt tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen (2010:1622)https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1MS0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1MS0x%26queryType=infoDelegationsprotokoll § 16 Beslut om tillfälligt tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen (2010:1622)https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1MS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0MC0x%26queryType=infoFullmakt för Fervent Cleaning Company ABhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0MC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1MC0y%26queryType=infoDelegationsbelsut § 14 Beslut om att anse täkt vara efterbehandlad i enlighet med vad som beskrivs i tillståndet, för Östkinds H.a. Grustäkt Eriksdal, på fastigheten Östkinds Häradsallmänning S: 1, Krullen 1:8https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1MC0y%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1MC0x%26queryType=infoBeslut om att anse täkt vara efterbehandlad i enlighet med vad som beskrivs i tillståndet, för Östkinds H.a. Grustäkt Eriksdal, på fastigheten Östkinds Häradsallmänning S: 1, Krullen 1:8https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE1MC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0OS0x%26queryType=infoDelegationsprotokoll § 15, ställföreträdande kontorschefens vidaredelegering.https://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDE0OS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMS05%26queryType=infoPROTOKOLL - Förhandling enligt MBL § 11 om tillsättning av ekonomichef inom samhällsbyggnadskontorethttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMS05%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMS04%26queryType=infoPROTOKOLL information enligt MBL § 19 om tillsättning av ekonomichef - Tjänst som ekonomichef/enhetschef ekonomi, inköp och lön, Samhällsbyggnadskontorethttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMS04%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzNC0x%26queryType=infoKONUNGSUNDS-STEN 2:2 Uppförande av fritidshus, bygglov med lokaliseringsprövninghttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzNC0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDExMy00%26queryType=infoDelegationsprotokoll § 11 Uppförande av enbostadshus och garage på fastigheten Nordanskog 1:205 (Hällmarksvägen 9) ändring av beviljat bygglovhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDExMy00%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDExMy0z%26queryType=infoDelegationsbeslut Uppförande av enbostadshus och garage på fastigheten Nordanskog 1:205 (Hällmarksvägen 9). ändring av beviljat bygglovhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDExMy0z%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzMS0x%26queryType=infoUppförande av fritidshus och komplementbyggnadhttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEzMS0x%26queryType=infohttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMS03%26queryType=infoANSTÄLLNINGSBEVIS - Tjänst som ekonomichef/enhetschef ekonomi, inköp och lön, Samhällsbyggnadskontorethttps://norrkoping.se/4.3ef6b1d158f1bd46e177cf.html?docNo=Qk1OIDIwMTkvMDEwMS03%26queryType=info