Fritidsgårdar

Utifrån spridningen av covid-19 i samhället behöver fritidsgårdarnas tonårsverksamhet anpassas både vad gäller öppettider och aktiviteter. Detta på grund både personalbrist och smittspridningsrisk.

Prioriteringar inom fritidsgårdarnas verksamhet:

  • 10-12 årsverksamheten är prioriterad. Detta gäller både öppen verksamhet, inskriven verksamhet samt korttidstillsynen, vilket är den lagstadgade verksamheten.
  • Verksamheten för barn som är 10-12 år och går i årskurs 4-6 har öppet fram till kl. 17.00, måndag-fredag.
  • För att minska smittspridningen är kvällsverksamheten för tonåringar stängda tills vidare på samtliga av våra fritidsgårdar.
  • Rengöring av ytor som till exempel dörrhandtag sker för att bidra till minskad smittspridning.
  • Personal och besökare är noga med handhygien och att hålla avstånd mellan varandra.
  • Personal från Djäkneparks fritidsgård arbetar uppsökande i city.

Kolla in fritidsgårdarnas bokningskalender för mer information eller varje fritidsgårds sociala medier för mer info.

Norrköpings fritidsgårdars evenemangskalender

Vi håller oss uppdaterade om läget och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer kring coronaviruset.

Norrköpings kommuns information om coronaviruset

På fritidsgårdarna kan du träffa dina kompisar och delta i olika aktiviteter som till exempel dans, musik, resor, idrott eller friluftsliv.

Norrköpings fritidsgårdars evenemangskalender

Fritidsgårdarna har verksamhet för barn som är 10-12 år och går i årskurs 4-6. Barnen är välkomna till fritidsgårdarna på eftermiddagar och hela dagar under lov och studiedagar. Tonårsverksamheten är öppen kvällstid. Vissa fritidsgårdar har korttidstillsyn för ungdomar med funktionsnedsättning.

Korttidstillsyn i Norrköpings kommun

Stage Skandia

Här skapas vänskap och kultur!

Mitt i city finns Stage Skandia – en scen för alla ungdomar i Norrköping. Stage Skandia är ett samarbete mellan Norrköpings Fritidsgårdar och Kulturskolan för dig som gillar kultur och är mellan 15-25 år.

Stage Skandia är mer än en scen. Här kan du träffa andra ungdomar med samma intresse, inspirera varandra och skapa tillsammans. Du är lika välkommen vare sig du vill arrangera något, komma som besökare eller delta i någon av våra verksamheter. Här finns dans, teater och musik. Kanske gillar du lajv, konst, mode, spoken words, böcker eller film – låt fantasin flöda!

Läs om Stage Skandia på Kulturskolans webbplats

Go On Stage

Var med i en teateruppsättning! Här får du vara med på en intensiv och kort repetitionsperiod som leder till en uppsättning med musik, dans och teater. (Från 15 år.)

Vill du vara med? Vad kul! Hör av dig till oss:

stageskandia@norrkoping.se

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Elisabeth Andersson
Fritidsgårdschef
Lars Zetterholm
Fritidsgårdschef
Pia Molin
Fritidsgårdschef

Text