Norrköpings kommun använder också dina inlämnade personuppgifter för att kommunicera med dig i enskilda ärenden.