Du har rätt att begära registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Detta gör du via blankett. Du kommer framöver kunna begära registerutdrag via en e-tjänst som nu är under uppbyggnad.