Information till anhöriga

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att äldre som är vaccinerade med två doser kan återgå till en lite mer normal tillvaro. Det betyder att boende på kommunens särskilda boenden lättare kan träffa anhöriga, om det gått två veckor efter den andra dosen och besökaren är symtomfri.

Samtidigt vill vi understryka att vid besök på våra särskilda boenden är det angeläget att både besökare, medarbetare och den boende agerar för att skydda andra boende som av olika anledningar inte är vaccinerade.

Prata med personalen på boendet om du har frågor eller funderingar.

Läs mer om läget just nu

Risk för smittspridning även efter vaccinering

Du bör avstå besök även om du eller din närstående har vaccinerats mot covid-19 i den mån det går. Risk för smittspridning finns fortfarande.

Vi har förståelse för att många längtar tillbaka till en normal vardag, och vill besöka en närstående utan begränsningar igen. Men budskapet från Region Östergötlands smittskyddsenhet är tydligt, vaccineringen förändrar inget än.

Coronapandemin är fortfarande allvarlig och farlig. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna. Tillsammans bromsar vi smittspridningen!

Om du måste göra ett besök

 • Ring avdelningen i god tid innan besöket och berätta när du tänkt komma.
 • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
Under ditt besök – boende för äldre och personer med demens
 • Begränsa antalet besökare för att kunna hålla avstånd i lägenheten. Vi rekommenderar max 1-2 besökare åt gången.
 • Gå direkt till lägenheten.
 • Tvätta händerna direkt i lägenheten.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen.
 • Använd telefon eller larm om du vill prata med personal, lämna inte lägenheten.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit vid behov.
 • Håll avstånd hela tiden.
 • Hosta och nys i armvecket.
Under ditt besök – grupp- eller serviceboende
 • Vistas där personalen har hänvisat er.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit vid behov.
 • Håll avstånd hela tiden.
 • Hosta och nys i armvecket.

Umgås gärna utomhus

Vi rekommenderar att du och din närstående umgås utomhus, gå gärna ut under besöket om ni vill. Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och träffas utomhus minskar risken för smittspridning.

Om ni vill fika

Vi har inte möjlighet att servera fika till besökare. Om du förbereder fika hemma är det viktigt att du tvättar händerna noga först. Rör inte vid varandras koppar eller fikabröd, och fortsätt hålla avstånd hela tiden.

Var uppmärksam på ny information

Vi följer hela tiden utvecklingen av coronapandemin. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, antingen i samtal med personalen eller genom anslag på boendet. Det är viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret