Vaccination mot covid-19

Här hittar du information samt frågor och svar om vaccination mot covid-19. Region Östergötland och Folkhälsomyndigheten har huvudansvar för frågor kopplat till vaccination, informationen kan därför komma att förändras i samband med nya eller ändrade direktiv.

Region Östergötland ska erbjuda länets invånare vaccination mot covid-19 med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring prioriteringar, samt i den takt som vaccin levereras till Östergötland.

Mer information om vaccination mot covid-19 finns hos 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten:

Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Filmer om vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Varning för bedrägerier

Både polisen och 1177 varnar för bedrägeriförsök kring vaccin mot covid-19. Bland annat ringer bedragare och säger att de är från 1177 vårdguiden eller sjukvården. I kontakter angående vaccination ska aldrig bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis bank-id, lämnas ut. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Informationsbrev, varning för bedrägerier kring vaccinationPDF (pdf, 151.1 kB)

På polisens webbsida hittar du mer information om bedrägerier på svenska och andra språk

Frågor och svar

Här hittar du några svar på vanliga frågor om vaccinationen. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns fler frågor och svar.

Fler frågor och svar om vaccination (folkhalsomyndigheten.se)

Vad gäller för de som nyligen har vaccinerats med Astra Zenecas?

För de som har blivit vaccinerad med Astra Zeneca de senaste 14 dagarna har Folkhälsomyndigheten sammanställt information på sin webbplats.

Jag har vaccinerats med första dosen av Astra Zenecas, kommer jag att få dos 2?

För närvarande är all vaccination med Astra Zenecas vaccin pausad, det gäller även dos 2. Om och när vaccinet är godkänt kommer dos 2 planeras in inom intervallet 9-12 veckor efter första dosen.

Ska jag höra av mig till regionen för att se om jag ska gå på min inbokade vaccinationstid, nu när Astra Zenecas vaccin är pausat?

Nej, regionen kommer att kontakta de som hade inbokad vaccinationstid så allmänheten behöver inte höra av sig. Så hör man inget så ska man gå på sin inbokade vaccinationstid.

Vem kommer att erbjudas vaccin?

Alla som är 18 år och äldre kommer att erbjudas vaccin mot covid-19. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

Ungdomar födda 2005 eller tidigare kommer under slutet av sommaren 2021 erbjudas att boka tid vaccinering

Läs mer på 1177.se

Vem bekostar min vaccination?

Staten betalar för vaccin och vaccination. Det är gratis för dig att vaccinera dig mot covid-19.

Kan jag boka tid för vaccinering redan nu?

Region Östergötland informerar när och hur du kan boka tid för vaccinering mot covid-19.

Läs mer på 1177.se

Brevutskick om vaccination mot covid -19 till personer som har hemtjänst eller hemsjukvård (2021-01-12)

När startar vaccineringen?

Vaccineringen i Norrköping startade söndagen den 27 december 2020.

Den fortsatta vaccineringen kommer att ske löpande under det första halvåret av 2021 i den takt som vaccinet levereras. Region Östergötland har det övergripande ansvaret för vaccinationerna i länet.

Läs mer på 1177.se

Hur kommer prioriteringsordningen att gå till?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Region Östergötland följer den prioriteringsordningen.

Läs mer på 1177.se

Jag är anhörig till en person som bor på ett äldreboende, kan jag få information om hur vaccineringen går till där??

Alla som bor på ett äldreboende erbjuds vaccination mot covid-19. I samband med erbjudandet får din närstående information från ansvarig sjuksköterska eller enhetschefen på boendet.

På de kommunala boendena är det kommunens legitimerade sjuksköterskor som utför vaccinationen. Läkare finns också på plats vid vaccinationstillfället.

Mer information om vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Om du har frågor eller känner oro och behöver prata med någon

Anhörig- och kunskapscenter

Kommunens kontaktcenter

 1177 Vårdguiden

Jag har svårt att hitta svar på det jag undrar över

Region Östergötland och Folkhälsomyndigheten uppdaterar informationen om vaccination mot covid-19 löpande. Håll dig uppdaterad på deras webbplatser.

Vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Vaccinationerna är ännu i ett tidigt skede. Hanteringen har gått väldigt snabbt och man har behövt fokusera på de stora övergripande frågorna som hantering av vaccinet, bemanning med mera. Därför finns ännu inte alla svar på plats vad gäller frågor som är mer specifika.

Norrköpings kommun följer Region Östergötlands direktiv och uppdaterar löpande med mer information när den finns tillgänglig.

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping