Distansundervisning för dig som går på vuxenutbildning eller på yrkeshögskola

Från och med den 1 juni tas rådet om distansundervisning för vuxna bort. Utbildning på universitet, yrkeshögskola, folkhögskola samt vuxenutbildning ges därmed möjlighet att kunna återupptas på plats. Syftet med att ta bort rådet från och med den 1 juni är dock framför allt att ge möjlighet till en god framförhållning inför höstterminen.

I den ordinarie verksamheten gäller de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder behöver vidtas.

Frågor och svar om distansundervisning

Hur påverkar de skärpta råden elevernas utbildning?
  • Från och med den 1 juni tas rådet om distansundervisning för vuxna bort. Utbildning på universitet, yrkeshögskola, folkhögskola samt vuxenutbildning ges därmed möjlighet att kunna återupptas på plats. Syftet med att ta bort rådet från och med den 1 juni är dock framför allt att ge möjlighet till en god framförhållning inför höstterminen.
Vilka verksamhetsmoment sker på plats i skolan?
  • Utdelning av Chromebooks till nya elever genomförs med en elev i taget. Elever som väntar på sin tur gör det utanför skolans ytterdörr.
  • Praktiska moment inom yrkesutbildningar genomförs med max 2 elever åt gången. Genomförandet planeras i samråd med rektor.
  • Laborationer genomförs med max 2 elever åt gången. Genomförandet planeras i samråd med rektor.
Hur kommer utbildningen på distans att ske?

Via Its Learning för de elever som har en Chromebook (de flesta elever). De elever som ännu inte fått en dator får information från sin lärare om när den kan hämtas. Varje upphandlad aktör har sin egen strategi och sin lärplattform. Elever som läser hos Astar, Montico, Yrkesakademin och Hermods ska vända sig till respektive utbildningsanordnare.

Kommer det vara en smidig övergång?

Vi har redan datorer som eleverna använder i sin undervisning vilket gör att övergången blir smidig. Samtliga upphandlade aktörer arbetar redan mycket digitalt via sina lärplattformar.

Kommer prov och examinationer att hållas som planerat?

Med anledning av de skärpta råden kommer alla examinationer kommer ske digitalt.

Kommer jag få fortsatt studiemedel?

Ja.

Hur meddelas informationen om distansstudier till eleverna?

Samma dag regeringsbeslutet togs informerades alla elever muntligt som var på plats. Information har gått ut till övriga elever via lärplattform eller telefon. Informationen sker löpande av respektive lärare. De upphandlade meddelas via sina respektive lärare och via deras lärplattformar.

Vilka verktyg behöver eleven för att kunna genomföra distansundervisningen?

En Chromebook eller en egen dator så man kan kommunicera via e-post och lärplattform med sin lärare. Det samma gäller på respektive upphandlad lärplattform.

Kommer ni behöva varsla personal eller hur planerar ni att hålla all personal sysselsatt?

Personalen som är i tjänst jobbar med undervisningen på distans, det finns idag inga planer på att varsla någon medarbetare.

Får eleverna information om hur och när man loggar in, och börjar klasserna samma tider?
  • Alla elever får information regelbundet från sin lärare med tider och instruktioner. Respektive utbildningsanordnare ansvarar för att tillge alla elever rätt information.
Arbetar lärarna hemifrån?

All personal arbetar hemifrån i så stor utsträckning det går.

Vad händer med elever som inte har dator?
  • Alla elever har en telefon och kan ta emot uppgifter via mejl eller sms. De elever som ännu inte fått en dator kommer att få information under veckan när de kan hämta sin dator.
Hur blir det med nivåtester?

Med anledning av de skärpta råden ställs alla nivåtester in fram till den 19 november.

Nationella prov

Nationella prov utförs som vanligt men enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping