Information kopplat till covid-19 för medarbetare inom Norrköpings kommun

Här hittar du som medarbetare inom kommunen viktig information om coronaviruset. Mer information går även att hitta på kommunens intranät. Där finns både information om övergripande personalfrågor och mer specifika frågor för det kontor som du arbetar inom.

Alla medarbetare har ansvar för att hålla sig uppdaterade gällande, och följa de riktlinjer och rekommendationer som gäller. Chefer inom Norrköpings kommun följer hela tiden utvecklingen och gör regelbundna riskbedömningar för sina verksamheter. Fokus ligger på balansen mellan att sätta in rätt insatser och minimera risken för smittspridning, och samtidigt kunna hålla igång samhällsbärande verksamheter.

Övergripande information till medarbetare inom kommunens verksamheter

Från och med den 29 september tas flera restriktioner bort, däribland de allmänna råden om att arbeta hemifrån. Detta innebär att de medarbetare som tidigare beordrats att arbeta hemifrån inte längre måste göra det.

Alla medarbetare behöver dock inte arbeta på kontoret från och med den dagen, utan detta innebär att arbetet med att ta fram långsiktiga former för så kallade hybridarbetsplatser nu kan påskyndas. Det nya arbetslivet kommer växa fram genom att vi tillsammans provar oss fram, utvärderar och provar igen. 

  • Det är verksamhetens behov och arbetsuppgiftens karaktär som avgör om distansarbete är möjligt och i vilken omfattning. Dialog sker i samförstånd med ansvarig chef.

När vi återgår till att arbeta mer från arbetsplatsen behöver vi fortsatt tänka på att:

  • stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.
  • hålla omtänksamt avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • fortsätt att hålla god handhygien.

Mer information för medarbetare och chefer finns på kommunens intranät. 

Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vad som gäller från och med den 29 september


Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping