Aktuella råd och rekommendationer

Här hittar du samlad information om aktuella råd och rekommendationer från olika myndigheter med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Informationen uppdateras löpande.

Nuvarande råd och rekommendationer

Åtgärder är avsedda att bromsa smittspridningen av covid-19.

Regeringens digitala pressträffar (youtube.com)

Sammanfattning av gällande råd och restriktioner:

 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning upphörde den 1 april. Huvudmän för gymnasieskolor har dock fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning utifrån lokala behov och förutsättningar.
  Information om Folkhälsomyndighetens beslut 
 • Rådet om distansundervisning för vuxna tas bort. Utbildning på universitet, yrkeshögskola, folkhögskola samt vuxenutbildning ges därmed möjlighet att kunna återupptas på plats. Syftet med att ta bort rådet från och med den 1 juni är framför allt att ge möjlighet till en god framförhållning inför höstterminen.
 • Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
 • Information om idrottsrörelse, matcher, tävlingar mm.
  Riksidrottsförbundets information
  Folkhälsomyndighetens information
 • Regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser, gym, museer, nöjesparker med mera har sedan den 15 juli tagits bort. Kravet på smittskyddsåtgärder ligger dock kvar för verksamhetsutövaren.
 • Deltagartaget för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs från och med den 1 juli 2021. Det innebär att det blir tillåtet för 50 personer att vistas inomhus om det inte finns sittplatser, och 300 personer om det finns anvisade sittplatser. Utomhus är det tillåtet med 600 personer eller max 3 000 sittande personer.
 • På serveringsställen gäller en reglering på max åtta personer inomhus. Utomhus finns det inga begränsningar av storlek på sällskap.
 • Efter den 1 juli 2021 får Restauranger och barer hålla öppet längre än till 22.30. Sällskap ska dock sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus
 • Från och med den 1 juli 2021 kan långväga kollektivtrafik ta emot passagerare med full kapacitet. Rådet att välja andra färdsätt om möjligt är kvar samt uppmaningen att undvika trängsel och att hålla avstånd.
 • Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken togs bort den 1 juli.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Just nu gäller denna rekommendation till och med den 30 september.
  Folkhälsomyndighetens information om arbete hemma
 • Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär behöver hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet samt för ut- och inresa. Du kan läsa mer om vad som gäller hos
  Utrikesdepartementet och hos Folkhälsomyndigheten.
Så påverkas kommunens verksamheter
 • Angående besök till särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, samt till grupp- eller serviceboende: enligt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer kan boende som vaccinerats träffa anhöriga och vänner, om det gått två veckor efter den andra dosen och besökaren är symtomfri. Norrköpings kommun understryker dock att besökare även fortsatt ska kontakta avdelningen i god tid innan besöket. Besökare, medarbetare och den boende ska även agera för att skydda andra boende som av olika anledningar inte är vaccinerade.
  Information till besökare på boenden
 • Från och med den 2 april finns det inte längre någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan. Huvudmän för gymnasieskolor har dock fortfarande möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning utifrån lokala behov och förutsättningar.
 • Samtliga kommunala grundskolor åk 7-9, utom särskolan, ställde om till distansundervisning den 18 december. I samband med terminsstarten 11 januari 2021 återupptogs närundervisningen. Utbildningskontoret följer utvecklingen och meddelar om någonting förändras.
  Information om Norrköpings kommunala högstadieskolor
 • Kulturskolans verksamhet är åter öppen även för elever födda 2004 och tidigare. Undervisning bedrivs på plats i Kulturskolans lokaler samt i Hörsalen.
  Information om Kulturskolans verksamhet
 • Information om vad som gäller för kommunens idrottshallar och ishallar, uthyrning mm.
 • Stadsarkivet är stängt för besök, men lämnar fortfarande ut handlingar efter beställning via telefon 011-15 11 75 eller e-post stadsarkivet@norrkoping.se
 • Kontaktcenters reception i Rosen har under en period haft ett maxtak om fyra besökare samtidigt i lokalen. Från och med den 15 juli tas dennas begränsning bort. För att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att även fortsatt tänka på att hålla avstånd i lokalen och att inte besöka kontaktcenter om man har några symtom. Det går även bra att ta kontakt via telefon 011-15 00 00 eller e-post norrkoping.kommun@norrkoping.se.
 • För vigslar i Rådhuset ligger begränsningen om 10 personer i lokalen kvar även efter den 15 juli, på grund av lokalens storlek. Utöver vigselförrättare, brudpar samt 2 vittnen betyder det att man kan bjuda in max 5 gäster.
 • Kommunens museer och andra anläggningar håller öppet med anpassning till de rekommendationer och restriktioner som gäller. Inom alla verksamheter gäller att hålla avstånd och att inte komma på besök om man har några symtom, även milda.

cnema.se

norrkopingskonstmuseum.se

norrkopingsstadsmuseum.se

visualiseringscenter.se

Länkar till biblioteken med information om vad som gäller

Länkar till badanläggningarna med information om vad som gäller

Tillfällig pandemilag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen har fått uppdraget att kontrollera att besluten följs.

Information om vad som gäller och länsstyrelsens uppdrag att utöva tillsyn och kontroll av den nya tillfälliga pandemilagenlagen

Nationella restriktioner

Från och med måndagen den 14 december 2020 infördes skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa har sedan dessa justerats vid ett antal tillfällen. Via länken kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller just nu:

Information från krisinformation.se

As of 14 December, stricter national regulations and general advice come into force about everyone's responsibility to prevent the spread of Covid-19. These have since then been adjusted.

Information about the stricter national regulations

Offentliga och allmänna sammankomster

Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Ändringarna från och med den 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Information från Länsstyrelsen

Med allmän sammankomst avses:

 • Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet.
 • Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning.
 • Sammankomster som hålls för religionsutövning.
 • Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk.
 • Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet.
 • Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning.
 • Sammankomster som hålls för religionsutövning.
 • Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk.
 • Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping