Till trädgårdsavfall räknas bland annat

  • grenar
  • löv
  • gräsklipp
  • fallfrukt