Främst beror ökningen av extrema regn på klimatförändringar som är en följd av att vi släpper ut allt mer koldioxid och andra växthusgaser. Det gör att temperaturen höjs och det ger i sin tur mer extrema väderhändelser, som till exempel stora skyfall.