I de flesta delar i staden finns det dagvattensystem som leder bort regnvatten. Dagvattensystemen består ofta av dagvattenbrunnar och ledningar som transporterar bort vattnet till närmaste sjö, bäck, dike eller annan nedsänkt yta.

Vid extrema regn blir hela dagvattensystemet fullt och systemet kan inte leda bort allt vatten som kommer ner. Då börjar regnvattnet rinna utmed vägar och grönytor till de lågpunkter som finns i området. Ibland ligger det byggnader i lågpunkterna vilket ofta leder till att de översvämmas. Även lågpunkter utmed vägar kan översvämmas och medföra att trafiken inte kan komma fram.

Ett extremt regn skulle kunna beskrivas som ett regn som är större än vad dagvattensystemet kan klara av. Exakt när det sker är olika för olika områden och beror även på när och hur det regnar. De flesta dagvattensystem i Norrköping klarar regn som med sannolikhetsberäkningar är så stora att de bara kommer en gång på mellan fem till tio år.