Genom att göra nedsänkta ytor på lämpliga platser och skapa dem lägre än omgivande bebyggelse eller vägar kan vattnet när dagvattensystemet går fullt samlas där istället för att orsaka översvämningar på ställen där de ställer till större skada.

Ravingatan är en av de platser där vi har valt att göra en nedsänkt uppsamlingsyta. I det här området har vi tidigare haft översvämningar i många byggnader vid extrema regn. Genom den här nya lågpunkten i området är tanken att regn samlas här och minska risken för översvämning på andra ställen. 

På bilden här syns en annan nedsänkt yta som vi har skapat. Det är en fuktäng som finns i Ektorpsparken.

Fuktäng i Ektorpsparken