Skyfallsåtgärder

Norrköpings kommun jobbar hela tiden med skyfallsåtgärder. Det innebär att vi ser till att förbereda staden för de stora och extrema regn som börjar bli allt vanligare. När vi bygger om eller bygger nytt ser vi till att stora vattenmängder har någonstans att ta vägen.

Här är några vanliga frågor kring skyfallsåtgärder.

Nedsänkta ytor

Genom att göra nedsänkta ytor på lämpliga platser och skapa dem lägre än omgivande bebyggelse eller vägar kan vattnet när dagvattensystemet går fullt samlas där istället för att orsaka översvämningar på ställen där de ställer till större skada.

Ravingatan är en av de platser där vi har valt att göra en nedsänkt uppsamlingsyta. I det här området har vi tidigare haft översvämningar i många byggnader vid extrema regn. Genom den här nya lågpunkten i området är tanken att regn samlas här och minska risken för översvämning på andra ställen. 

På bilden här syns en annan nedsänkt yta som vi har skapat. Det är en fuktäng som finns i Ektorpsparken.

Fuktäng i Ektorpsparken
Vad menar vi med ett extremt regn?

I de flesta delar i staden finns det dagvattensystem som leder bort regnvatten. Dagvattensystemen består ofta av dagvattenbrunnar och ledningar som transporterar bort vattnet till närmaste sjö, bäck, dike eller annan nedsänkt yta.

Vid extrema regn blir hela dagvattensystemet fullt och systemet kan inte leda bort allt vatten som kommer ner. Då börjar regnvattnet rinna utmed vägar och grönytor till de lågpunkter som finns i området. Ibland ligger det byggnader i lågpunkterna vilket ofta leder till att de översvämmas. Även lågpunkter utmed vägar kan översvämmas och medföra att trafiken inte kan komma fram.

Ett extremt regn skulle kunna beskrivas som ett regn som är större än vad dagvattensystemet kan klara av. Exakt när det sker är olika för olika områden och beror även på när och hur det regnar. De flesta dagvattensystem i Norrköping klarar regn som med sannolikhetsberäkningar är så stora att de bara kommer en gång på mellan fem till tio år.


Varför får vi fler extrema regn?

Främst beror ökningen av extrema regn på klimatförändringar som är en följd av att vi släpper ut allt mer koldioxid och andra växthusgaser. Det gör att temperaturen höjs och det ger i sin tur mer extrema väderhändelser, som till exempel stora skyfall.