När du inte kan ansluta ditt avlopp till en allmän anläggning kan du anmäla eller ansöka om att göra ett enskilt avlopp.

Blanketter kan du även beställa via telefon 011-15 00 00

Blanketten skickar du till:
Bygg- och miljökontoret
Miljö- och hälsoskydd
601 81 Norrköping

Fax: 011-15 16 66

Besök: Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21