För anmälan eller tillstånd för avloppsanläggning får du betala en avgift. Avgiften hittar du i Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen med flera.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen med fleraPDF (pdf, 1.3 MB)