Enskilt avlopp

Översikt - Steg 7 av 8

7. Urinsorterande toaletter

Syftet med att installera urinsorterande toaletter är dels att kunna anlägga avloppsanordningar inom områden med hög skyddsnivå. Och dels att återföra kvävet till kretsloppet. Tekniken gör det möjligt att samla upp urinen direkt för att sen sprida det på åkermark. Istället för att rena avloppsvattnet från näringsämnen i ett extra steg i avloppsanordningen.

Riktlinjer för enskilda avloppPDF (pdf, 494.8 kB)

Hög skyddsnivå ställer krav

Installerar man urinsorterande toaletter klaras kraven för hög skyddsnivå.

Exempel på andra tekniker som också klarar hög skyddsnivå

  • slamavskiljare och tät markbädd med fosforfälla eller kemikaliefällning
  • torrtoalett och infiltration eller markbädd för bad-,disk- och tvättvattnet
  • minireningsverk
  • vakuumtoalett till sluten tank med markbädd eller infiltration för bad- disk- tvättvatten.

Projekt - Urinsorterande toaletter

Bygg- och miljökontoret skickade under hösten 2011 ut en enkät till alla som under åren 2005 till 2009 fått tillstånd till urinsorterande toaletter. Syftet var att ta reda på hur de upplevde sitt toalettsystem.

Sammanställning av enkät - Urinsorterande toaletterPDF (pdf, 103.8 kB)

Vanliga frågor och svar om urinsorterande toaletterPDF (pdf, 44 kB)