Enskilt avlopp

Översikt - Steg 6 av 7

6. Viktigt att rena avloppsvatten

Allt du spolar ner i toaletten eller handfatet samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT) blir avloppsvatten. Innan vattnet kan släppas ut i vår miljö måste det renas. Det innehåller:

  • smittämnen som bakterier och virus,
  • syreförbrukande ämnen,
  • näringsämnen som fosfor och kväve samt
  • rester av kemikalier och annat som du använder i hushållet.

Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena både din egen och dina grannars vattentäkt och även ge upphov till störande lukt och försumpning. Dessutom kan det påverka badvattnet, fisket och bidra till övergödning av sjöar och vattendrag.

För att hindra detta måste avloppsvattnet renas.

Avloppsvatten är en resurs

Det blir allt vanligare att betrakta avloppsvattnet som en resurs och att välja en reningsteknik som ger en god sanitär rening kombinerat med att näringsämnena återförs till kretsloppet. Det enklaste sättet är att sortera redan vid källan, genom urinsortering i toaletten eller ett torrt toalettsystem. Men det finns även andra lösningar.

I Norrköping ska en kretsloppsanpassad avloppslösning alltid väljas när det gäller nya anläggningar. Vid renovering rekommenderar vi att ett urinsorterande system installeras.

Näringsämnen i kretsloppet

Kretsloppsanpassar du ditt avlopp så minskar utsläpp av näringsämnen till våra sjöar och vattendrag samtidigt som näringsämnen återförs till jorden.

Norrköpings har omkring 300 hus med urinsorterande system. Urinen hämtas av kommunen och används som gödningsmedel på åkrarna.

Långsiktigt arbete för renare vatten

I Riktlinjer för enskilda avlopp kan du läsa hur kommunen arbetar med enskilda avlopp.

Riktlinjer för enskilda avloppPDF (pdf, 532.6 kB)