Enskilt avlopp

Översikt - Steg 3 av 7

3. Sök tillstånd eller gör anmälan om enskilt avlopp

När du inte kan ansluta ditt avlopp till en allmän anläggning kan du anmäla eller ansöka om att göra ett enskilt avlopp.

Blanketter kan du även beställa via telefon 011-15 00 00

Blanketten skickar du till:
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö- och hälsa
601 81 Norrköping

Fax: 011-15 16 66

Besök: Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21