Enskilt avlopp

Översikt - Steg 1 av 7

1. Anmälan eller tillståndsansökan

För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd hos byggnads- och miljöskyddsnämnden samtidigt som det för andra räcker med en anmälan.

Kräver ansökan om tillstånd

  • Avloppsanläggning där WC är ansluten.
  • Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) i vissa områden inom kommunen.

Endast anmälan behövs

  • Avloppsanläggning där endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) ska anslutas.
  • Ändring av befintlig avloppsanläggning.