Ansökan om ersättning för utlägg stuprör/dränering

Webbformuläret används för att ansöka om ersättning för utlägg för stuprör eller dränering.

Om du har kvitton, bilder, film osv som du önskar bifoga kan du antingen skicka dessa via e-post eller också via vanlig post till:

Nodra AB
Att: Stefan Peterson
Box 85
601 03 Norrköping.

Glöm inte att märka det du bifogar med fastighetens beteckning och adress.

Personuppgifter
Ansökan
Datum för omkoppling * (obligatorisk)
Datum för omkopplingAnsökan avser kostnad för:Ersättning
Jag önskar ersättning utbetald till följande bank, clearingnummer samt konto.
Var noga med att ange alla uppgifter. Om någon uppgift saknas sker utbetalning via plusgiro.

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är sanningsenliga * (obligatorisk)
Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är sanningsenliga