Vägföreningar

En vägförening ansvarar för skötsel av till exempel gator och grönområden inom ett visst område med enskilt huvudmannaskap. Vägförening är ett gammalt utryck som inte längre används i lagstiftningen. Nu pratar man istället om samfällighetsföreningar eller vägsamfälligheter.

Beslut om vägföreningar i Norrköpings kommun

Under en längre tid har det pågått ett arbete med att utreda förutsättningarna för ett kommunalt övertagande av Norrköpings största vägföreningar. Kommunfullmäktige tog beslut den 25 maj 2020 i frågorna om ansvar för vägbelysning, bidrag till föreningar samt arbetet med ett eventuellt kommunalt övertagande.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen:

  • Inte övertar ansvaret för vägar och allmäna ytor från vägföreningar. Det betyder att vägföreningarna är kvar precis som idag och har ansvaret själva.
  • Tar ägaransvar för vägbelysning i vägföreningar. Arbetet kommer ske stegvis utifrån behov i berörda områden.
  • Fortsätter ge bidrag till vägföreningar. Hur fördelningen av bidragen kommer att bli från 2021 ska tekniska nämnden besluta om.

Här har vi samlat frågor och svar som berör dig som bor där det finns en vägförening.

Frågor och svar om vägföreningar

Bidrag till vägföreningar 2020

Idag ges kommunala bidrag i flera olika former. Föreningar som erhåller statliga bidrag får också ett kommunalt bidrag baserat på trafikverkets schablonberäkning för driftkostnad. Till detta kommer också bidrag som kan sökas.

Bidrag för gatubelysning

Vägföreningar kan ansöka om bidrag till el för att driva gatubelysning samt för drift och underhåll av gatubelysning.

Ansök om bidrag för gatubelysning här.

Kommunen sköter gatubelysningen, med samma utgångspunkter som kommunens övriga belysningsanläggningar, för de föreningar som uppfyller kraven för att beviljas bidrag. Två gånger per år görs det en tillsyn som betyder att vi tittar över till exempel:

  • Byte av släckta lampor
  • Byte av felaktiga armaturer och kupor
  • Omklamring av lyktledningar på bärlinor
  • Fastsättning av servis- och tillsatslådor som har lossnar på grund av andra orsaker än skadegörelse eller trafikskada
  • Rengöring av kupor och armaturer i samband med lampbyten
  • Riktning av stolpar som kan utgöra trafikfara

Norrköpings kommunen ligger just nu i tvist med avtalad belysningsentreprenör. Det innebär att inget underhåll av gatubelysningen utförts sedan våren 2019. Upphandling av ny entreprenör är överklagad.

Föreningar som beviljas bidrag har fortsatt ägandeansvar för utrustningen, utbyte av hel stolpe eller komplettering av anläggningen.

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Alla vägföreningar, vägsamfälligheter och samfälligheter som har lekplatser som är allmänt tillgängliga i kommunen kan ansöka om bidrag för tillgänglighetanpassning av lekplatser. Bidraget innebär att tekniska nämnden medfinansierar 50 procent av kostnaden för anpassningen. Resterande 50 procent betalar ni själva.

Bidrag för säkra skolvägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter och samfälligheter kan ansöka om bidrag för att göra allmänna vägar, passager och korsningar säkrare för barn på väg till och från skolan.

Läs mer om bidrag för säkra skolvägar och ansök här.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje