Sök bidrag för säkra skolvägar

Bidraget ska användas till att göra vägföreningars, vägsamfälligheters och samfälligheters allmänna vägar, passager och korsningar säkrare för barn på väg till och från skolan.

 

Vad innebär en säker skolväg?

En säker skolväg innebär att barn kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, till fots eller på cykel. På ett säkert sätt innebär till exempel att det finns hastighetssäkrade passager, gång- och cykelvägar separerade från biltrafik eller skyltning som gör bilister uppmärksamma på att det finns barn i området.

 

Vem kan söka bidraget?

Alla vägföreningar, vägsamfälligheter och samfälligheter som har allmänt tillgängliga vägar i kommunen kan ansöka om bidraget.

 

Hur mycket pengar kan ni få?

2017 finns det totalt 200 000 kr att söka. Bidraget innebär att tekniska nämnden medfinansierar upp till 50 procent av kostnaden för anpassningen. Återstående 50 procent betalar ni själva.

En förening kan få som mest 75 000 kr per år. Dessa 75 000 kr kan vara fördelade på flera projekt. Observera att ni måste göra en ansökan per projekt och skicka in för godkännade.

 

Hur görs urvalet?

Om det är många föreningar som söker är det inte säkert att pengarna räcker till alla. Vi gör då urvalet utifrån den ordning som ansökningarna kom in och fördelar pengarna därefter.

 

Exempel:

  • 2017-05-22 Vägförening A söker 75 000 kr och får 75 000 kr beviljat.
  • 2017-05-30 Vägförening B söker 40 000 kr och får 40 000 kr beviljat.
  • 2017-06-22 Vägförening C söker 65 000 kr och får 65 000 kr beviljat.
  • 2017-08-23 Vägförening D söker 75 000 kr men det finns bara 20 000 kr av årets pengar. Vi beviljar därför 20 000 kr.
  • 2017-09-10 Vägförening E söker 75 000 kr men årets pengar är slut och därför får de tyvärr inga pengar.

Hur söker ni?

Ansökningstiden har gått ut och alla sökande har fått veta om deras ansökan blivit beviljad eller inte. Om ansökan blivit beviljad ska du nu ansöka om utbetalning för åtgärden.

Ansökan om bidrag

Ladda ner ansökan här: Ansökan om bidragPDF (pdf, 125.1 kB)

Ansökan om utbetalning

För att ansöka om utbetalning efter färdigställd åtgärd fyller du i den här blanketten: Ansökan om utbetalningPDF (pdf, 131.7 kB)

 

Har du några frågor?

Kontakta tekniska kontorets kundservice på 011-15 00 00 eller kundservice.tekniska@norrkoping.se så får du hjälp att hamna hos rätt handläggare.

Kontakt

Relaterat Rubrik