För över 40 år sedan, 1964, startades barntrafikskolan i Norrköping. I dag utbildar vi cirka 1500 barn per år i hur de ska uppträda i trafiken. Alla förskolor som är intresserade av att ha trafikutbildning (barntrafikskola) för sina barn kan få det av oss. Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen besöker vi barnen på förskolan och informerar om trafik i ord och bild.

Den praktiska undervisningen genomför vi i Folkets Park där vi byggt upp en liten "stad" med små hus, vägar, trottoarer och övergångsställen. Där finns också ett "riktigt" trafikljus och spårvagnssignal. Allt är uppbyggt i miniatyr för att vara anpassat till barnen. Vi kan lugnt träna i denna miljö.