Rätt hastighet utifrån gatans standard minskar antalet olyckor i trafiken. Hastigheten är avgörande för trafiksäkerheten. Vi anpassar successivt hastigheten efter vägens säkerhetsstandard och det våld som människokroppen tål och kan utsättas för vid ett enkelt misstag.

Samtidigt räknar vi med att få en ökad förståelse för hastighetsgränserna och därmed får vi större acceptans för hastighetsgränserna. Det handlar om att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet. I bedömning av de nya hastighetsgränserna ingår därför även klimatpåverkan.