Hastigheten är helt avgörande för konsekvenserna vid en olycka. Risken att dödas om man som oskyddad trafikant blir påkörd i 30 km/tim är liten, en av tio dödas. Vid 50 km/tim ökar risken att dödas markant, åtta av tio dödas.

Norrköping har varit väldigt förskonade från dödsolyckor i trafiken inom tätorten, men genom hastighetsöversynen kommer antalet olyckor och därmed personligt lidande också att minska.

På samma sätt är det låg risk att skadas i en sidokollision mellan två fordon i 50 km/h och i en frontalolycka i 70 km/h. Vid högre hastigheter ökar risken att dödas markant.